ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

10 αρχές της Μονάδας Εκσυγχρονισμού της Κυβέρνησης της Γαλλίας (SGMAP) για αποτελεσματικές Δημόσιες Ψηφιακές Υπηρεσίες

Για να βοηθήσει στη δημιουργία υποδειγματικών ψηφιακών υπηρεσιών, η Μονάδα Εκσυγχρονισμού της Κυβέρνησης της Γαλλίας (SGMAP) δημοσίευσε πριν από λίγο καιρό  δέκα βασικές αρχές για της δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες. Αυτές  παρέχουν τη βάση για ψηφιακές υπηρεσίες που είναι αποτελεσματικές και κοντά στους πολίτες.

Οι ψηφιακές κυβερνητικές υπηρεσίες δεν είναι απλώς μια υπηρεσία στο web ή μια ιστοσελίδα, γράφει η SGMAP στην ανακοίνωσή της. «Είναι μια εμπειρία και ένα πλήρες ταξίδι. Είναι επίσης η διασύνδεση μεταξύ του χρήστη και της διοίκησης, προσθέτει το SGMAP, γι ‘αυτό και οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι εύχρηστες, αποτελεσματικές και όσο το δυνατόν απλούστερες.»

Αυτές οι βασικές αρχές είναι ένα από τα αποτελέσματα του dashboard ψηφιακών υπηρεσιών που χρησιμοποιεί το SGMAP από το 2012 για να παρακολουθεί την ικανοποίηση των χρηστών για τις δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Με βάση τα αποτελέσματα των  τελευταίων πέντε ετών, η μονάδα εντόπισε τους παράγοντες επιτυχίας και τις βέλτιστες πρακτικές.

Οι παραδειγματικές ψηφιακές υπηρεσίες είναι εύκολο να βρεθούν και να χρησιμοποιηθούν εύκολα, λέει η πρώτη αρχή του SGMAP . Μια δεύτερη αρχή είναι ότι χρησιμοποιούν σαφή και ακριβή γλώσσα και τρίτον, πρέπει να είναι αμέσως σαφές ότι ένας χρήστης βρίσκεται σε επίσημο ιστότοπο δημόσιας υπηρεσίας.

Η μονάδα εκσυγχρονισμού της κυβέρνησης παροτρύνει επίσης τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες να μην ζητούν από τους χρήστες να εισάγουν πληροφορίες που είναι ήδη γνωστές στην κυβέρνηση. Κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία θα πρέπει να έχει έναν μέντορα που γνωρίζει τι χρειάζονται οι χρήστες και ποιος μπορεί να ενεργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ χρηστών και δημόσιων διοικήσεων.

Το SGMAP σκοπεύει να καταστήσει αυτές τις  αρχές ως βασικό μέρος μιας διαρθρωμένης προσέγγισης στις διαδικτυακές κυβερνητικές υπηρεσίες. Ο κατάλογος θα συμπεριληφθεί στην εργαλειοθήκη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του SGMAP, η οποία περιλαμβάνει ήδη το Pidila, ένα εργαλείο διαχείρισης έργων που θα βοηθήσει στη δημιουργία κυβερνητικών ιστοτόπων.

Περισσότερες πληροφορίες

Ten golden tips for exemplary digital services (Γαλλικά)
Η ανακοίνωση της SGMAP (Γαλλικά)

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment