ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Connecting Europe Facility 2021-2027 – Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για CEF2 Digital

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκινά δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει τις απόψεις των ενδιαφερομένων σχετικά με τους τομείς προτεραιότητας για τις επενδύσεις στην ψηφιακή υποδομή της ΕΕ και τους καλύτερους τρόπους αντιμετώπισης των υφισταμένων αναγκών σύνδεσης με τη στήριξη του μηχανισμού Connecting Europe Facility.

Ο μηχανισμός Connecting Europe Facility (CEF) είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης που υποστηρίζει τα διευρωπαϊκά δίκτυα και υποδομές στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας.Το CEF θα εισέλθει στη δεύτερη γενιά του το 2021 για την επταετή περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 3 δισ. Ευρώ.

Μια ασφαλής και ανθεκτική πανευρωπαϊκή υποδομή ψηφιακής συνδεσιμότητας με μεγάλη χωρητικότητα, είναι η βάση για μια πλήρως λειτουργική ενιαία ψηφιακή αγορά, προσιτή σε όλους τους πολίτες της ΕΕ, καθώς και για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ψηφιακών υπηρεσιών. Δεδομένης της σημασίας του προγράμματος χρηματοδότησης της CEF για την επιτυχία της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά την γνώμη της βιομηχανίας, των ακαδημαϊκών ιδρύματών και του δημόσιοτ τομέα, προκειμένου να προσανατολίσει και να ευθυγραμμίσει τις επενδυτικές της προτεραιότητες. Επιδιώκει επίσης να μάθει πώς να σχεδιάσει καλύτερα το πρόγραμμα, προκειμένου να μεγιστοποιήσει ττο αποτέλεσμα των επενδύσεων σε ψηφιακή υποδομή.

Η δημόσια διαβούλευση θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προετοιμάσει τον χάρτη πορείας υλοποίησης του προγράμματος CEF2 για τις ψηφιακές επενδύσεις και θα ενημερώσει την προετοιμασία του πρώτου πολυετούς προγράμματος εργασίας που θα αρχίσει το 2021. Παράλληλα με την μελέτη θα πραγματοποιηθούν και συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα διοχετευθούν στις προτάσεις χρηματοδότησης που θα υποβάλει η Επιτροπή.

Στη σελίδα της διαβούλευσης μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες και να συμμετάσχετε στην έρευνα.

Η δημόσια διαβούλευση θα λήξει στις 11 Σεπτεμβρίου 2019.

Διαβάστε περισσότερα CEF2 Digital Survey 2019

Πηγή: https://ec.europa.eu/

Leave a Comment