ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η νέα κυβέρνηση της Φιλανδίας επιλέγει ανοιχτό κώδικα

Η νέα κυβέρνηση της Φινλανδίας, η οποία ανέλαβε επισήμως στις 6 Ιουνίου, θα προωθήσει τη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα για τα συστήματα πληροφορικής των δημόσιων υπηρεσιών της. Η προτίμηση για ανοιχτού κώδικα, ανοιχτές (προγραμματιστικές) διασυνδέσεις και ανοιχτά δεδομένα είναι μέρος του κυβερνητικού προγράμματος που δημοσιεύθηκε στις 3 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το  κυβερνητικό πρόγραμμα  «Η κυβέρνηση θα εμβαθύνει την πολιτική διαχείρισης των πληροφοριών της. Η διαφάνεια της δημόσιας πληροφόρησης καθίσταται η κατευθυντήρια αρχή. Η κυβέρνηση προωθεί την προτεραιότητα του ανοιχτού κώδικα στα δημόσια συστήματα πληροφοριών και την προμήθειά τους. Η κυβέρνηση επιβάλλει την υποχρέωση να απαιτεί ανοιχτές διασυνδέσεις για την απόκτηση δημόσιων συστημάτων πληροφόρησης, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για να μην συμβούν. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ανοίγει συστηματικά δημόσια δεδομένα και να αναπτύσσει ποιοτικά κριτήρια για να διευκολύνει τη χρήση τους.»

Καθορισμός προτεραιοτήτων

Την πρόθεση για την χρήση ανοιχτού κώδικα επανέλαβε και  η Marja Rantala, Γενική Διευθύντρια της Εθνικής Επιθεώρησης Χωροταξίας της Φινλανδίας και  προσωρινή διευθύντρια της Στατιστικής Υπηρεσίας της Φινλανδίας, σε μια δημοσίευση στο blog της. Η κ. Rantala χαιρετίζει την εστίαση στην πολιτική πληροφορικής και στη διαχείριση πληροφοριών. Προειδοποιεί ότι θα απαιτήσει καθορισμό προτεραιοτήτων και ομαδικό παιχνίδι.

Το Finland’s Centre for Open Source Solutions (COSS) χαιρετίζει την εστίαση στον ανοιχτό κώδικα, τις ανοιχτές διεπαφές και τα ανοιχτά δεδομένα. Στην ιστοσελίδα του οργανισμού, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του COSS Martin von Hillebrand γράφει ότι αναμένει  πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα: «Αυτό το άνοιγμα έχει προωθηθεί μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες για χρόνια, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που αποτελεί μέρος του κυβερνητικού προγράμματος».

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment