ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανοιχτό Λογισμικό στην Γαλλική Χωροφυλακή: “Η ελευθερία επιλογής είναι ανεκτίμητη”

Οι πολιτικοί θα πρέπει να εκτιμήσουν ιδιαίτερα την τεχνολογική ανεξαρτησία που παρέχεται με τη χρήση λογισμικού ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα, συνιστά ο Αντισυνταγματάρχης Στέφαν Ντουντόν, επικεφαλής πληροφορικής στη Gendarmerie της Γαλλίας. Η χρήση του ανοιχτού λογισμικού δίνει στις δημόσιες υπηρεσίες τον έλεγχο των τεχνολογικών αποφάσεών τους και μειώνει τους αυστηρά οικονομικούς περιορισμούς.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο αντισυνταγματάρχης έδωσε μια ραδιοφωνική συνέντευξη 53 λεπτών στο April.org, έναν από τους κύριους ομίλους υπεράσπισης του ελεύθερου λογισμικού στη Γαλλία. Η συνέντευξη είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, ως αρχείο ήχου (podcast) και σε μεταγραφή.

Η Γαλλική Χωροφυλακή είναι ένα από τα βασικά παραδείγματα της ευρωπαϊκής δημόσιας υπηρεσίας που στηρίζεται σε ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Η αστυνομία χρησιμοποιεί παντού ανοικτή κώσικα: διακομιστές, βάσεις δεδομένων και 77.500 από τους 85.000 σταθμούς εργασίας της (91%).

Εκτός από την τεχνολογική ανεξαρτησία, ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα στην τυποποίηση των διανομών λογισμικού ανοιχτού κώδικα είναι η ευκολία διαχείρισης. Το τμήμα πληροφορικής διαχειρίζεται κεντρικά διακομιστές και κεντρικούς υπολογιστές για το 100.000 ενεργό προσωπικό και περίπου 30.000 εφεδρικούς υπαλλήλους, που κατανέμονται σε 4300 θέσεις σε ολόκληρη τη χώρα και σε εδάφη που διοικούνται από τη Γαλλία στο εξωτερικό. Με τα χρόνια, αυτό έχει μειώσει το χρόνο που δαπανάται για τη διαχείριση της πληροφορικής κατά 35%, αναφέρει ο αντισυνταγματάρχης κ. Dumond.

Η Gendarmerie χρησιμοποιεί τη διανομή Debian GNU / Linux για τους περισσότερους διακομιστές της, το PostgrSQL για τις βάσεις δεδομένων της και το GendBuntu, μια προσαρμοσμένη έκδοση του Ubuntu (βασισμένη στο Debian) για τους σταθμούς εργασίας.

Τεχνολογική καινοτομία

Η Χωροφυλακή αποφάσισε να τυποποιήσει τον ανοιχτό κώδικα στις αρχές του αιώνα, όταν η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών περιοριζόταν σε περίπου 10.000 άτομα στο Παρίσι και την γύρω περιοχή. Αυτό σήμαινε ότι πολλές τεχνολογικές καινοτομίες εισήχθησαν από την αρχή ως ανοιχτός κώδικας, δήλωσε ο αντισυνατγματάρχης κ. Dumong στη συνέντευξη: «Κάθε νέα τεχνολογία και λειτουργική συμβολή εγκρίθηκε πολύ γρήγορα».

Το τμήμα πληροφορικής επικεντρώθηκε στη δημιουργία μιας διεπαφής ιστού για τις περισσότερες υπηρεσίες που παρέχει στους συναδέλφους στη Χωροφυλακή. Η κλίμακα των λειτουργιών της επέτρεψε να απαιτήσει ακόμη και από μεγάλους πωλητές ιδιόκτητου λογισμικού να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της. Ένα παράδειγμα είναι η χρήση του SAP για τη διαχείριση των πόρων: η SAP ανέπτυξε ένα hin client βασισμένο στο Mozilla Firefox για τη Χωροφυλακή, δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Dumond στον Απρίλιο.

Το τμήμα πληροφορικής έχει καθιερώσει εργασιακές σχέσεις με τα κύρια έργα ανοικτού κώδικα στα οποία στηρίζεται. Κάνει ελάχιστη ανάπτυξη πληροφορικής, αλλά συμβάλλει με κάποιο κώδικα σε έργα. Ένα παράδειγμα που αναφέρθηκε στη συνέντευξη είναι η εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων VLC. Η Χωροφυλακή συμβάλλει σε βελτιώσεις επιδόσεων που επιτρέπουν στο VLC να συνεργαστεί με ιδιόκτητα βίντεο παρακολούθησης που χρησιμοποιεί στο πλαίσιο των αστυνομικών καθηκόντων αστυνομικής εργασίας του.

Πηγή: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment