ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Απολογισμός της Ημερίδας Digital Democracy


Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η ημερίδα Digital Democracy από το ΕΒΕΟ, τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και το Konrad Adenauer Stiftung. Στην ημερίδα συμμετείχαν ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τον ακαδημαϊκό χώρο, το χώρο των επιχειρήσεων αλλά και των ΜΜΕ.

Η ημερίδα είχε τρεις θεματικές, την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, την Προστασία των Δεδομένων και την 4η Βιομηχανική Επανάσταση και έκλεισε με την ομιλία της κ. Χορμόβα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που παρουσίασε την Ψηφιακή Στρατηγική της Κυβέρνησης.


Στην ημερίδα συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Τμήματος  Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόεδρος του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), Καθηγητής Διομήδης Σπινέλλης, ο οποίος παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση της Ανοιχτής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα καθώς και ο Κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. και Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), Καθηγητής Νεκτάριος Κοζύρης, ο οποίος μίλησε για τον ρόλο των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση. 


Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν επίσης επιτυχημένες πρωτοβουλίες στην Ελλάδα και διεθνώς που προάγουν τη συμμετοχή των πολιτών στη διακυβέρνηση κι ενισχύουν τους θεσμούς της Δημοκρατίας, αλλά και οι προκλήσεις που υπάρχουν λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας.


Το πρόγραμμα και οι  παρουσιάσεις της Ημερίδας είναι διαθέσιμα
εδώ

Leave a Comment