ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Έρευνα της Ευρωπαικής Επιτροπής για τις Κοινότητες Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα στον δημόσιο τομέα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει την δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για την οικοδόμηση Κοινοτήτων Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (OSS) στον δημόσιο τομέα. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα χρησιμεύσουν ως ένα πρακτικό εργαλείο κατάλληλο για τις κοινότητες OSS και τους συμμετέχοντες που θα ήθελαν να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν βιώσιμες και υγιείς κοινότητες.

Ο αριθμός των κοινοτήτων ανοιχτού κώδικα στο δημόσιο τομέα αυξάνεται σταθερά. Από την άλλη πλευρά, η έρευνα δείχνει ότι οι αυτές οι  κοινότητες του δημόσιου τομέα συχνά έχουν προβλήματα βιωσιμότητας, γεγονός που εμποδίζει την επιτυχία τους.

Σκοπός της έρευνας είναι να συλλέξει εμπειρία και πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα των κοινοτήτων ανοιχτού κώδικα του δημόσιου τομέα και να αναδείξει μελέτες περιπτώσεων για πρωτοβουλίες λογισμικού ανοιχτού κώδικα υπό την καθοδήγηση του δημόσιου τομέα. Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία πρακτικών οδηγιών που θα βασίζονται στην κοινότητα.

  • Έχετε εμπλακεί σε οποιαδήποτε κοινότητα ανοιχτού κώδικα στο δημόσιο τομέα;
  • Εργάζεστε στον τομέα ανοιχτού κώδικα και έχετε συνεργαστεί με μια δημόσια διοίκηση;

Πείτε την γνώμη σας και συμβάλλετε στην έρευνα για την αειφορία των κοινοτήτων ανοιχτού κώδικα στον δημόσιο τομέα.

Η έρευνα διαρκεί περίπου 15 λεπτά και θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2020.

Κάντε κλικ εδώ για να συμμετάσχετε.

Leave a Comment