ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μελέτη για τις εξελίξεις της ψηφιακής δημόσιας διοίκησης και της διαλειτουργικότητας στην Ευρώπη για το 2020

Το πρόγραμμα ISA2, μέσω του Εθνικού Παρατηρητηρίου Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (NIFO), ανακοίνωσε τη δημοσίευση μιας νέας μελέτης που παρέχει ένα στιγμιότυπο των εξελίξεων της ψηφιακής δημόσιας διοίκησης και της διαλειτουργικότητας στην Ευρώπη.

Η έκθεση περιέχει τέσσερα κύρια κεφάλαια.

  • Το πρώτο κεφαλαίο παρέχει μια εις βάθος ανάλυση και ομαδοποίηση περισσότερων από 500 μέτρων που σχετίζονται με πολιτικές επικοινωνίες, νομικά πλαίσια και υποδομές που εφαρμόστηκαν σε 36 ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία τρία χρόνια στον τομέα της ψηφιακής δημόσιας διοίκησης και της διαλειτουργικότητας. Το κεφάλαιο στοχεύει στην παροχή μιας εμπεριστατωμένης ανάλυσης του τρόπου με τον οποίο οι κυβερνήσεις και οι δημόσιες διοικήσεις χρησιμοποιούν την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες ως μοχλούς για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και πώς αυτός ο μετασχηματισμός οδηγεί σε καλύτερες και αποδοτικότερες δημόσιες υπηρεσίες. Η ανάλυση βασίζεται στα ενημερωτικά δελτία ψηφιακής κυβέρνησης του 2018 και 2019 και των ενημερωτικών δελτίων ψηφιακής δημόσιας διοίκησης 2020. Επιπλέον, αυτό το κεφάλαιο παρέχει μια επισκόπηση των κύριων εθνικών παραγόντων που είναι υπεύθυνοι για την ψηφιακή δημόσια διοίκηση και την εποπτεία της διαλειτουργικότητας. Προκειμένου να υπάρχει καλύτερη οπτικοποίηση των κύριων ψηφιακών θεμάτων και προτεραιοτήτων για την περίοδο 2017-2020, η έκθεση παρέχει γραφικές αναπαραστάσεις των ευρημάτων, προκειμένου να βοηθήσει τον αναγνώστη να έχει μια σαφέστερη εικόνα των κύριων ψηφιακών τάσεων.
  • Η έκθεση διερευνά επίσης το ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διαμόρφωση του τοπίου της ψηφιακής δημόσιας διοίκησης σε ολόκληρη την Ευρώπη μεταξύ των ετών 2017 και 2020, με μια επιπλέον ματιά στο μέλλον και τι αναμένεται να προέλθει από τον νέο Πρόεδρο της Επιτροπής. Για το σκοπό αυτό, το δεύτερο κεφάλαιο παρακολουθεί την εξέλιξη των προτεραιοτήτων της Επιτροπής από την Επιτροπή Juncker στην Επιτροπή Von Der Leyen όσον αφορά την ψηφιακή δημόσια διοίκηση και τη διαλειτουργικότητα στον δημόσιο τομέα, με βάση τις πρόσφατες πολιτικές πρωτοβουλίες, νομοθετικά μέτρα και προγραμματισμένη χρηματοδότηση προγράμματα. Βασικά μέτρα όπως η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Δεδομένων, η Διαμόρφωση του Ψηφιακού Μέλλοντος της Ευρώπης, ο Κανονισμός για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη και η  Οδηγία για τα ανοιχτά δεδομένα, μεταξύ άλλων, εξετάζονται για να να κάνουν κατανοητούς τους επιδιωκόμενους στόχους τους και να προβληματίσουν σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του την εφαρμογή τους. Μετά από μια παρόμοια εξέταση των πρόσφατων προγραμμάτων χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των κύριων προγραμματων που χρονολογούνται από το 2014, η έκθεση εξετάζει τη μετάβαση από την Επιτροπή Juncker στην Επιτροπή Von Der Leyen και πώς η νέα Επιτροπή σκοπεύει να προχωρήσει στον τομέα της ψηφιακής δημόσιας διοίκησης και της διαλειτουργικότητας σε μελλοντικά χρόνια.
  • Το Εθνικό Παρατηρητήριο Πλαισίου Διαλειτουργικότητας, στοχεύει στην παροχή πολύτιμων πληροφοριών για τους τομείς της αριστείας και συστάσεις για τους τομείς βελτίωσης σε σχέση με τον ρόλο της διαλειτουργικότητας στον συνεχιζόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών χωρών. Έτσι, μέσω του τρίτου κεφαλαίου, η έκθεση παρέχει μια καλή περίληψη των αποτελεσμάτων της πρώτης συλλογής δεδομένων για την εφαρμογή του European Interoperability Framework (EIF)  από τις 36 ευρωπαϊκές χώρες που περιλαμβάνονται στο δείγμα της μελέτης.
  • Τέλος, μέσω του τέταρτου κεφαλαίου, η έκθεση παρέχει ένα στιγμιότυπο του τι έρχεται στη συνέχεια στον τομέα της ψηφιακής δημόσιας διοίκησης και της διαλειτουργικότητας, προσδιορίζοντας τους πιθανούς τομείς βελτίωσης για το μέλλον, τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο Επιτροπής και προτείνοντας ενδιαφέροντες και  υποσχόμενες περιοχές εστίασης για το μέλλον.

Διαβάστε την μελέτη εδώ

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment