ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Οδηγίες για τη δημιουργία βιώσιμων κοινοτήτων ανοιχτού κώδικα από το Open Source Observatory (OSOR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Οι Οδηγίες για τις Βιώσιμες Κοινότητες Ανοικτού Κώδικα στο Δημόσιο Τομέα στοχεύουν να  παρέχουν βήμα-προς-βήμα λύσεις και βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση της βιωσιμότητας και της επιτυχίας έργων ανοιχτού κώδικα στο δημόσιο τομέα.

Οι Οδηγίες  εκπονήθηκαν μετά από διάφορα στάδια συλλογής πληροφοριών:

  1. Επισκόπηση βιβλιογραφίας: ακαδημαϊκά έγγραφα, έγγραφα ευρωπαϊκών και διεθνών ιδρυμάτων και διαδικτυακοί πόροι για τη συλλογή πληροφοριών προκειμένου να εντοπιστούν βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα των κοινοτήτων OSS.
  2. Έρευνα: με βάση την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. στάλθηκε ενα ερωτηματολόγιο σε εκπροσώπους κοινότητας λογισμικού ανοιχτού κώδικα και σημείων επαφής το οποίο συγκέντρωσε περισσότερες από 140 απαντήσεις.
  3. Συνεντεύξεις: για την περαιτέρω διερεύνηση των πέντε πιο σχετικών πρωτοβουλιών που παρουσιάζουν επιτυχημένες περιπτώσεις κοινότητας ανοιχτού κώδικα.
  4. Περιπτωσιολογικές μελέτες: μια μελέτη περίπτωσης βασισμένη σε κάθε ομάδα συνεντεύξεων που γράφτηκε για να κατανοήσει καλύτερα τι είδους παράγοντες επιτυχίας επηρεάζουν τη βιωσιμότητα των κοινών ανοιχτού κώδικα του δημόσιου τομέα. Κάθε μελέτη περίπτωσης μάς επέτρεψε να αποκαλύψουμε κοινές κοινότητες καθώς και μοναδικές διαφορές μεταξύ έργων OSS του δημόσιου τομέα σε όλη την Ευρώπη.
  5. Κατευθυντήριες γραμμές: για την κατανόηση των βασικών πτυχών της έναρξης ενός βιώσιμου έργου λογισμικού ανοιχτού κώδικα προσανατολισμένου στον δημόσιο τομέα. Οι οδηγίες βασίζονται στην ανάλυση των σταδίων 1-4.

Εάν θέλετε να στειλετε τα πολύτιμα σχόλιά σας, μην διστάσετε να τα  στείλετε στο  email: osor@wavestone.com.

 

Διαβάστε όλες τις οδηγίες εδώ

Leave a Comment