ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ξεκινάει αύριο το 10ο Ετήσιο Συνέδριο e-Government Forum

Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, ξεκινά το ετήσιο συνέδριο e-Government Forum το οποίο θα διεξαχθεί φέτος για 10η συνεχή χρονιά. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μεταξύ 10 και 12 Νοεμβρίου. Ο βασικός θεματικός άξονας του φετινού συνεδρίου είναι «Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημοσίου Τομέα εν μέσω COVID-19».

Αναλυτικότερα, οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η θεματολογία του 10oυ «e-Government Forum» 2020 είναι οι εξής:

 • Οι κρίσιμες εξελίξεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και πώς αυτές υποστηρίζουν τις αλλαγές και τον μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα.
 • Ποιες είναι οι βασικές δομικές διοικητικές αλλαγές, που καλούνται να υποστηρίξουν οι Ψηφιακές Τεχνολογίες και τα έργα Πληροφορικής.
 • Ποιες είναι οι κύριες εξελίξεις στους τομείς της Ψηφιακής Ασφάλειας και η μέχρι σήμερα πορεία της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) στον Δημόσιο τομέα.
 • Τι μπορούν να φέρουν οι νέοι τομείς εφαρμογών Blockchain, ΙοΤ, Μobile, Τεχνητής Νοημοσύνης και του Cloud στην περαιτέρω αξιοποίηση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών στον Δημόσιο τομέα.
 • Πώς εξελίσσονται οι κλασσικοί τεχνολογικοί τομείς των Ψηφιακών Τεχνολογιών, όπως π.χ η κλασική εκτύπωση και η αποθήκευση δεδομένων;
 • Επιτυχημένες υλοποιήσεις (Case Studies) και χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχών λύσεων σε ανάγκες των Δημοσίων Υπηρεσιών.
 • Δράσεις, Υλοποιήσεις και Έργα σε «κάθετους» τομείς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση, Φορολογία, Δικαιοσύνη, κ.λπ).
 • Καταγραφή των μεταβολών και των αλλαγών που επιφέρουν άμεσες υλοποιήσεις έργων, όπως η αξιοποίηση ψηφιακών υπογραφών και ηλεκτρονική μεταφορά εγγράφων.
 • Διαδικασίες σχεδιασμού, υλοποίησης, λειτουργίας και εξέλιξης των Πληροφορικών Συστημάτων στον Δημόσιο τομέα, της αξιολόγησης και βελτίωσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
 • Αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και η προσαρμογή των δεξιοτήτων τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και στην Διαχείριση των Διοικητικών μεταβολών.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ θα συμμετέχει στο συνέδριο με 4 εισηγητές ως εξής: 

 • Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020, στη θεματική ενότητα “Τεχνολογικές Εξελίξεις και Ψηφιακές Υλοποιήσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης” (13:30-14:30), εισήγηση από τον Θανάση Δεληγιάννη, Ερευνητή στο Εργαστήριο Ψηφιακών Οργανισμών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και Συντονιστή της Ομάδας της ΕΕΛΛΑΚ για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, με τίτλο “Government Labs & Participatory Innovation”
 • Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020, στη θεματική ενότητα “Κατευθύνσεις και πολιτικές υλοποίησης ολοκληρωμένων Συστημάτων Πληροφορικής “ (13:30-14:30), εισήγηση από τον Δρ. Πρόδρομο Τσιαβό, Διευθυντή Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Ίδρυμα Ωνάση και Μέλος ΔΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, με τίτλο “Ο Ελέφαντας στο Δωμάτιο: Εθνική Ψηφιακή Κυριαρχία και Ευρωπαϊκή Πολιτική
 • Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020, στη θεματική ενότητα “Έργα και υποδομές ΤΠΕ, ισχυροί «πυλώνες» Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης” (10:00-11:00), εισήγηση από τον Νίκο Τζιμόπουλο, Εκπαιδευτικό, μέλος της ΕΥΥ eTwinning και  Συντονιστή Ομάδας Εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ για τις Ανοιχτές τεχνολογίες στην εκπαίδευση, με τίτλο “Ανάπτυξη ανοιχτών μαθημάτων για την υποστήριξη των ψηφιακών υπηρεσιών της πλατφόρμας www.gov.gr
 • Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020, στη θεματική ενότητα “Από την κλασική Διοίκηση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση” (12:30 – 13:30), εισήγηση από τον Δρ. Ηρακλή Βαρλάμη, Καθηγητή στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και μέλος του ΔΣ της ΕΕΛΛΑΚ, με τίτλο “Αυτόματη εξαγωγή BPM διαγραμμάτων από την καταγραφή διαδικασιών. Η περίπτωση του ΕΜΔ”

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ

Leave a Comment