ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πρόσκληση για συνεισφορές για τη δημιουργία πανευρωπαϊκού καταλόγου λογισμικού ανοιχτού κώδικα

Η δράση Sharing and Reuse Action (2016.31) του Προγράμματος ISA2 θα δημιουργήσει την πρώτη απογραφή λογισμικού ανοιχτού κώδικα, με σκοπό τον εντοπισμό των πιο κρίσιμων λογισμικών και εργαλείων ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιούνται από δημόσιους οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη.

Για να εξασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη απογραφή, η ομάδα του έργου καλεί εκπροσώπους δημόσιων οργανισμών να συμμετάσχουν στην συλλογή δεδομένων, κοινοποιώντας τα δεδομένα τους σχετικά με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται στους οργανισμούς τους. (Δεν ζητούνται προσωπικές ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες)

Ποια είναι τα οφέλη;

Οι συμμετέχοντες όχι μόνο θα βοηθήσουν στη δημιουργία του καταλόγου του λογισμικού ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται από τις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες, το οποίο θα δημοσιευτεί για ένα ευρύτερο κοινό, αλλά και θα υποστηρίξουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους οργανισμούς να λάβουν μέτρα για τη διαφύλαξη και τη διατήρηση του πιο κρίσιμου ανοιχτού κώδικα λογισμικό.

Πως θα γίνει αυτό?

Το πρώτο βήμα είναι να συμμετέχουν τουλάχιστον 30 δημόσιες υπηρεσίες σε αυτήν την πρωτοβουλία και να εξαγάγουν τα δεδομένα ανοιχτού κώδικα και να τα παράσχουν στην ομάδα του έργου.

Η ομάδα του έργου θα συλλέξει, θα διαχειριστεί και θα αναλύσει τα δεδομένα, εφαρμόζοντας κριτήρια βιωσιμότητας και κρίσιμης σημασίας, για να δημιουργήσει ένα ενοποιημένο αποθετήριο και να τα δημοσιεύσει στο διαδίκτυο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διαδικασία, δείτε αυτήν την παρουσίαση .

‘Όσοι οργανισμοί ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να μοιραστούν τα δεδομένα τους μέσω CSV  σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες και να στείλουν το αρχείο eu-oss@trasysinternational.com .

Περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκό αποθετήριο ανοιχτού κώδικα 808,81 KB
Οδηγίες συλλογής δεδομένων 2,34 MB
Πρότυπο CSV συλλογής δεδομένων 1,26 KB

Leave a Comment