ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Παρουσίαση της μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον αντίκτυπο του λογισμικού ανοιχτού κώδικα: Η σημασία των Γραφείων Ανοιχτού Κώδικα (OSPO) για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης

Τα τελικά αποτελέσματα της μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον αντίκτυπο του λογισμικού και του υλικού ανοιχτού κώδικα παρουσιάστηκαν στις 5 Φεβρουαρίου στο European Open Source Policy Summit. Ένα μέρος αυτής της παρουσίασης ήταν η σύσταση για την κλιμάκωση του Γραφείου Ανοιχτού Κώδικα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (OSPO) και η δημιουργία περισσότερων OSPO στην Ευρώπη.

Η Sachiko Muto, Διευθύνουσα Σύμβουλος του OpenForum Europe άνοιξε το συνέδριο λέγοντας ότι η μελέτη είναι «μια μεγάλη στιγμή» για την ευρωπαϊκή πολιτική ανοιχτού κώδικα και όχι μόνο. Η GD Connect της Επιτροπής ανέθεσε στο Fraunhofer ISI και το OpenForum Europe να πραγματοποιήσουν μια ολοκληρωμένη ανάλυση της αγοράς της ΕΕ και των βασικών τομέων, και όπου βρίσκεται η Ευρώπη σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή η μελέτη προσφέρθηκε για να υποστηρίξει τη χάραξη πολιτικής , με στόχο τη μεγιστοποίηση των οφελών του ανοιχτού κώδικα για ψηφιακό μετασχηματισμό. Η τελική έκθεση της μελέτης θα ολοκληρωθεί με συστάσεις πολιτικής που στοχεύουν στην αύξηση και την επιτάχυνση των πλεονεκτημάτων του Open Source για την Ευρώπη.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης Κορυφής για το τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη για να αξιοποιήσει τα ευρήματα, η Μούτο τόνισε ότι τα αποτελέσματα «δείχνουν ότι υπάρχει σημαντικός αντίκτυπος του Ανοιχτού Κώδικα στο ΑΕΠ της ΕΕ, ο οποίος δικαιολογεί την αναβάθμιση των πολιτικών παρεμβάσεων για την υποστήριξη του Λογισμικού κιαι Υλικού Ανοιχτού Κώδικα σε όλους τους τομείς της οικονομίας και των δημόσιων διοικήσεων.» Η Muto συνέχισε, εστιάζοντας στον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα «θεωρούμε ότι η αύξηση της θεσμικής ικανότητας του δημόσιου τομέα που σχετίζεται με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι σε θέση να εφαρμόσει όλες τις άλλες συστάσεις της έκθεσης. Πιστεύουμε ότι η κλίμακα της συνολικής θεσμικής ικανότητας της Ευρώπης που σχετίζεται με το ανοιχτό λογισμικό είναι δυσανάλογα μικρότερη από τη συνολική αξία που δημιουργείται από το ανοιχτό κώδικα. «

Το OSOR έχει ήδη αναφέρει πολλές φορές τη νέα στρατηγική ανοικτού κώδικα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το OSPO που η Επιτροπή έχει δημιουργήσει είναι ένα σημαντικό βήμα για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της Επιτροπής. Η Muto αναγνώρισε επίσης αυτές τις δραστηριότητες λέγοντας «γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλοι έχουν ξεκινήσει δραστηριότητες και προγράμματα […] ένας τομέας όπου πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αναλάβει δράση είναι μέσω ενός OSPO. Το είδαμε να αναδύεται ως θεμελιώδες δομικό στοιχείο και διασύνδεση δικτύωσης, ενισχύοντας τη θεσμική υποδομή του ανοιχτού κώδικα και στον ιδιωτικό τομέα. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη δημιουργία OSPO σε κυβερνητικά ιδρύματα σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Συγκεκριμένα, η μελέτη κάνει πολλές συστάσεις για τη χρήση του OSPO για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης:

  1. Να συνδεθεί και να δικτυωθεί το OSPO της Ευρωπαικής Επιτροπής με άλλα δημόσια και ιδιωτικά OSPO
  2. Να γίνει προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ευρωπαϊκών OSPO που υπάρχουν στη βιομηχανία, στον δημόσιο τομέα και στον ακαδημαϊκό χώρο
  3. Ενθάρρυνση και οικοδόμηση 20 OSPO μέσω προγράμματος χρηματοδότησης
  4. Δημιουργία και χρηματοδότηση ενός ημι-επίσημου δικτύου αυτών των OSPO για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
  5. Μια ευρωπαϊκή κουλτούρα ανοιχτού κώδικα που ενεργοποιείται από το OSPO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η πλήρης παρουσίαση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της εκδήλωσης .

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment