ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δημοσιεύθηκαν οι Οδηγίες για τις βιώσιμες κοινότητες ανοιχτού κώδικα στον δημόσιο τομέα από το Open Source Observatory της Ευρωπαικής Επιτροπής

Η ομάδα του Open Source Observatory της Ευρωπαικής Επιτροπής OSOR δημοσίευσε τις Οδηγίες για τις βιώσιμες κοινότητες ανοιχτού κώδικα στον δημόσιο τομέα!

Οι Οδηγίες προσφέρουν πρακτικές συμβουλές για δημόσιους υπαλλήλους σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, διαχειριστές έργων, προγραμματιστές πληροφορικής και λάτρεις λογισμικού ανοιχτού κώδικα (OSS) που θέλουν να αλληλεπιδράσουν με το OSS ή για όσους είναι απλώς περίεργοι για το τι μπορεί να συνεπάγεται μια τέτοια προσπάθεια.

Οι εργασίες για τις Κατευθυντήριες Γραμμές ξεκίνησαν με την παρατήρηση ότι, ενώ ο αριθμός των έργων ανοιχτού κώδικα στον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα αυξάνεται συνεχώς, πολλές κοινότητες που χτίζονται γύρω από αυτά τα έργα αγωνίζονται να διατηρηθούν. Η ανάλυση των παραγόντων επιτυχίας των βιώσιμων κοινοτήτων OSS στο δημόσιο τομέα  και πέντε μελέτες περιπτώσεων σχετικά με τις βιώσιμες κοινότητες αποκάλυψαν ότι πέντε βασικά στοιχεία καθορίζουν τη βιωσιμότητα της κοινότητας του OSS:

  • σαφής δομή διακυβέρνησης,
  • ζωντανή κοινότητα
  • τεχνολογική ωριμότητα λογισμικού
  • κίνητρα υιοθέτησης και
  • βιώσιμη χρηματοδότηση.

Ο στόχος των κατευθυντήριων γραμμών είναι να δείξει πώς να εφαρμόσουμε αυτούς τους παράγοντες με επιτυχία όταν ο δημόσιος τομέας ασχολείται με ανοιχτό κώδικα.  

Οι Οδηγίες βασίζονται στην πεποίθηση ότι οι δημόσιες διοικήσεις δεν πρέπει απλώς να επαναχρησιμοποιούν το Ανοιχτό Λογισμικό (δηλαδή να είναι καταναλωτές), αλλά να είναι ενεργά μέλη και συνεισφέροντες στις κοινότητες που υπάρχουν γύρω από αυτό το λογισμικό. Επομένως, οι Οδηγίες χωρίζονται σε τρία βασικά κεφάλαια που διερευνούν πώς οι δημόσιες διοικήσεις θα μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν με το OSS με βιώσιμο τρόπο:

  1. Θέτοντας τα θεμέλια για βιώσιμες δεσμεύσεις ανοιχτού κώδικα – όπου αναφέρονται λεπτομερώς τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι δημόσιες διοικήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο OSS, από την αξιολόγηση των αναγκών και των ικανοτήτων τους έως την εξασφάλιση χρηματοδότησης.
  2. Συμμετοχή σε μια υπάρχουσα κοινότητα – παροχή συμβουλών σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής σε μια υπάρχουσα κοινότητα OSS, την επαναχρησιμοποίηση του λογισμικού της και την επιστροφή στην κοινότητα με βιώσιμο τρόπο.
  3. Δημιουργία της δικής σας κοινότητας OSS στο δημόσιο τομέα – όπου αναλύoνται τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν για τη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινότητας του δημόσιου τομέα OSS.

Για την συγγραφή των οδηγιών υπήρχε συνεχή επικοινωνία με την κοινότητα ανοιχτού κώδικα, για να είναι σίγουρο ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν βασίζεται μόνο σε διεξοδική έρευνα, αλλά θα είναι επίσης πραγματικά κοινοτικό.

Για σχόλια και προτάσεις βελτίωσης, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση EU-OSOR@ec.europa.eu .

Οι Οδηγίες για βιώσιμες κοινότητες ανοιχτού κώδικα στο δημόσιο τομέα

Διαβάστε ακόμα:

Ανάλυση των παραγόντων επιτυχίας των βιώσιμων κοινοτήτων OSS στο δημόσιο τομέα

Μελέτες περιπτώσεων αειφορίας – Κέντρο γνώσης OSOR

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment