ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Τα webinars του Παρατηρητηρίου Ανοιχτού Κώδικα (OSOR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021

Το Παρατηρητήριο Ανοιχτού Κώδικα (OSOR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προσπάθεια του να υποστηρίξει τις δημόσιες διοικήσεις στη δέσμευσή τους με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα (OSS), ανακοίνωσε την έναρξη μιας σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων που θα εστιάζει στα βασικά βήματα στο ταξίδι για την ανάπτυξη ή/και την επαναχρησιμοποίηση λύσεων ανοιχτού κώδικα.

Τα διαδικτυακά σεμινάρια θα παρουσιάσουν διαφορετικές προοπτικές και καλές πρακτικές σχετικά με τη βιωσιμότητα των κοινοτήτων Ανοιχτού Κώδικα, τα βασικά βήματα για την εξασφάλιση της επιτυχούς συνεργασίας μεταξύ κοινοτήτων και δημόσιων διοικήσεων και πώς να προσαρμοστεί ο Δημόσιος τομέας στην κουλτούρα ανάπτυξης του OSS.

18 Μαΐου, από τις 9.30 έως τις 12.30 CET

Αυτή η διαδραστική συνεδρία είναι μια ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με το τι σημαίνει βιωσιμότητα της κοινότητας ανοιχτού κώδικα Θα συζητηθούν καλές πρακτικές, καθώς και θα συγκεντρωθούν οι ανάγκες των συμμετεχόντων όσον αφορά την υγεία και τη βιωσιμότητα της κοινότητας του OSS. Θα παρουσιαστούν επίσης χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τη βιωσιμότητα της κοινότητας και εμπειρίες από το δημόσιο τομέα και τους λάτρεις του ανοιχτού κώδικα. Αυτά θα χρησιμεύσουν ως συμβολή στην ενημέρωση των Οδηγιών του OSOR για τη δημιουργία βιώσιμων κοινοτήτων ανοιχτού κώδικα .

Ο Koos Steenbergen , υπεύθυνος έργου ανοιχτού κώδικα (Υπουργείο Εσωτερικών και Σχέσεων του Βασιλείου της Ολλανδίας) και ο Johan Linåker , ερευνητής (Πανεπιστήμιο Lund), θα μοιραστούν μαζί μας τις γνώσεις τους σχετικά με τη βιωσιμότητα των κοινοτήτων OSS του δημόσιου τομέα και τις καλές πρακτικές που πρέπει να ξεπεραστούν και τις προκλήσεις που ενδέχεται να παρακωλύσουν την υιοθέτηση του OSS από τις δημόσιες διοικήσεις.

  • Δημόσιες διοικήσεις και κοινότητες OSS: οι βασικές πτυχές για μια πετυχημένη συνεργασία

9 Ιουνίου

Οι δημόσιες διοικήσεις δεν είναι οι μόνες στις προσπάθειές τους να οικοδομήσουν βιώσιμες και ακμάζουσες κοινότητες OSS στο δημόσιο τομέα. Μπορούν να βρουν υποστήριξη σε ήδη υπάρχουσες κοινότητες OSS, βασιζόμενοι στις γνώσεις και την εμπειρία τους για καθοδήγηση. Ωστόσο, η διαδικασία μπορεί να προκαλεί σύγχυση και τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης συνεργασίας μπορεί να φαίνονται ασαφή. Θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε περισσότερα και να μοιραστείτε τη δική σας εμπειρία σχετικά με τα πρακτικά βήματα για την οικοδόμηση μιας κοινότητας, τα κοινά προβλήματαεμπόδια που μπορούν να εμποδίσουν την επιτυχία του έργου και τρόπους αποφυγής τους. Επιπλέον, το διαδικτυακό σεμινάριο θα ρίξει λίγο φως στο πώς να προωθήσουμε καλύτερα τη συνεργασία μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και των κοινοτήτων OSS, δημιουργώντας έτσι ένα τοπικό περιβάλλον που τροφοδοτεί την υιοθέτηση και ανάπτυξη του OSS στο δημόσιο τομέα.

  • Δημόσιες διοικήσεις προσαρμοσμένες στην κουλτούρα ανάπτυξης OSS

29 Ιουνίου

Παρά τον αυξανόμενο αριθμό δημοσίων διοικήσεων που δημοσιεύουν τις λύσεις OSS ως ανοιχτού κώδικα, η προώθηση της αλλαγής στην κουλτούρα ανάπτυξης λογισμικού μπορεί να είναι πρόκληση. Η δημόσια διοίκηση ενδέχεται να αντιμετωπίσει προκλήσεις για να κάνει τις σωστές επιλογές αδειοδότησης, να μάθει πώς να εργάζεται σε ένα ανοιχτό περιβάλλον, να αναπτύξει διεξοδική τεκμηρίωση λογισμικού, να αλληλεπιδράσει με άλλους προγραμματιστές ανοιχτού κώδικα ή ακόμη και να προσαρμόσει τις απαιτήσεις προμηθειών τους για δημόσιες προσφορές.

Θα συζητήσουμε τις εμπειρίες των δημόσιων διοικήσεων που άλλαξαν με επιτυχία την κουλτούρα ανάπτυξης λογισμικού. Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να ακούσετε από πολλούς ομιλητές τις καλές πρακτικές που υιοθέτησε η δημόσια διοίκησή τους για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε και να αναπτύσσετε OSS και να μοιράζεστε χρήσιμα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν άλλοι οργανισμοί.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλες τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις που εργάζονται σε ένα έργο OSS ή επιθυμούν να αλληλεπιδράσουν με κοινότητες OSS, καθώς και για τους λάτρεις του OSS. Οι παρουσιάσεις που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών σεμιναρίων, καθώς και περιλήψεις των συζητήσεων θα είναι διαθέσιμες στην σελίδα του OSOR .

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment