ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

September Virtual Breakfast από την ομάδα LIOP της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Δεξιότητες για τη χάραξη πολιτικής σε έναν ψηφιακό κόσμο

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φορείς χάραξης πολιτικής, εμπειρογνώμονες πληροφορικής και στελέχη δημόσιων υπηρεσιών. Στόχος αυτού του Virtual Breakfast είναι παρουσιαστεί ένας κόμβος μάθησης στο πλαίσιο της ακαδημίας διαλειτουργικότητας της ΕΕ,

H Legal interoperability team of the European Commission (LIOP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιστεύει ότι οι δεξιότητες και η κατάρτιση είναι υψίστης σημασίας για τη δημιουργία ικανοτήτων για τη δημιουργία νομοθεσίας που θα είναι κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή, διαλειτουργική και ομαλά εφαρμόσιμη.  Ως εκ τούτου, αναπτύσσει επί του παρόντος τον κόμβο μάθησης BLSI, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς διαδικτυακών μαθημάτων σχετικά με διάφορα θέματα που σχετίζονται με το Better Legislation for Smoother Implementation (BLSI). .

Στο πλαίσιο του virtual breakfast BLSI του Σεπτεμβρίου, θα παρουσιαστεί η ιδέα για έναν κόμβο μάθησης στο πλαίσιο της ακαδημίας διαλειτουργικότητας και θα συγκεντρωθούν τα σχόλιά σας σχετικά με τις μαθησιακές ανάγκες και το υλικό που έχει εντοπιστεί. Θα παρουσιαστεί επίσης το νέο πρώτο διαδικτυακό μάθημα για το τι είναι το «Better legislation for smoother implementation» and why it needs teamwork (ο σύνδεσμος για την ακαδημία της ΕΕ θα κοινοποιηθεί πριν από το διαδικτυακό σεμινάριο, μόλις εγγραφείτε). 

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα φιλοξενήσει επίσης μια εμπνευσμένη παρουσίαση από τον Φώτη Φιτσιλή, ο οποίος θα συζητήσει την εμπειρία του στη διδασκαλία νομικής διαλειτουργικότητας σε Έλληνες δημόσιους υπαλλήλους. (Δείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.)

Σκοπός αυτού του virtual breakfast είναι να συμφωνηθούν οι μαθησιακές ανάγκες και να διερευνηθεί από κοινού ο τρόπος συνδημιουργίας της περαιτέρω μαθησιακής πορείας του BLSI. 

Πότε θα γίνει; 

16 Σεπτεμβρίου 2021 & Ώρα: από τις 9.30 π.μ. έως τις 11:00 π.μ. (CET)

Πώς μπορώ να εγγραφώ; 

Εγγραφείτε εδώ μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. 

Τι πρέπει να κάνω πριν το διαδικτυακό σεμινάριο;

Πριν από το διαδικτυακό σεμινάριο, επισκεφθείτε τον κόμβο μάθησης BLSI και δώστε τα σχόλιά σας εδώ.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment