ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Προτεραιότητα στην οικοδόμηση της ψηφιακής ανεξαρτησίας μέσω του ανοιχτού κώδικα: Έκθεση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης

Τον Ιούλιο του 2020, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση συγκάλεσε μια ειδική επιτροπή για την οικοδόμηση και την προώθηση της εθνικής και ευρωπαϊκής ψηφιακής ανεξαρτησίας. Πριν από λίγες ημέρες η επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη έκθεσή της με μια σειρά συστάσεων, μεταξύ των οποίων προτείνει τη χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα ως προεπιλογή στις δημόσιες διοικήσεις.

Η έκθεση παρουσιάστηκε από τους βουλευτές Jean-Luc Wassermann και Philippe Latombe. Το έγγραφο καταρτίστηκε στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και της ταχείας μετάβασης στην ψηφιακή τεχνολογία που σημειώθηκε το τελευταίο έτος, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην τεχνολογική ανεξαρτησία. 

Η έκθεση επισημαίνει την Κίνα και τις ΗΠΑ ως δύο κράτη με την υψηλότερη ψηφιακή ανεξαρτησία που εφαρμόζουν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά είναι παρόμοια όσον αφορά την ισχυρή πολιτική βούληση τους και σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και εξελίξεις. Αντίθετα, η Ευρώπη βρίσκεται σε θέση εξάρτησης στον ψηφιακό τομέα, ξεκινώντας από τον τομέα των σπάνιων γαιών και των διαταραγμένων αλυσίδων εφοδιασμού στην παραγωγή ημιαγωγών, μέχρι το λογισμικό που στις περισσότερες περιπτώσεις παρέχεται από υπερπόντιες εταιρείες.

Ως απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις, η έκθεση προτείνει 66 συστάσεις με στόχο την ενίσχυση της γαλλικής και της ευρωπαϊκής ψηφιακής κυριαρχίας σε διάφορους τομείς, όπως η κυβερνοασφάλεια, η τεχνολογία αιχμής, οι υποδομές, το λογισμικό και άλλοι, και η θέσπιση διαφόρων ρυθμιστικών και χρηματοδοτικών μηχανισμών. Η σημαντικότερη πρόταση σχετικά με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι η εξής:

Πρόταση αριθ. 52: Να επιβάλει εντός της διοίκησης τη συστηματική χρήση του ελεύθερου λογισμικού, εξαιρώντας τη χρήση λύσεων ιδιόκτητου και κλειστού κώδικα.

Η πρόταση βασίζεται στις οδηγίες του Πρωθυπουργού της Γαλλίας τον Σεπτέμβριο του 2012, στον νόμο για την ψηφιακή δημοκρατία του 2016 και στην εγκύκλιο της 27ης Απριλίου 2021. Όλα αυτά τα έγγραφα αναφέρουν ότι το λογισμικό ανοικτού κώδικα αποτελεί κατάλληλη λύση για τις δημόσιες διοικήσεις λόγω της ευελιξίας, της αρθρωτής προσέγγισής του, των δυνατοτήτων εξοικονόμησης κόστους και της διαφάνειας και του ανοικτού χαρακτήρα του.

Άλλες προτάσεις περιλαμβάνουν:

  • (26) προτίμηση στις γαλλικές ή ευρωπαϊκές λύσεις στις δημόσιες συμβάσεις,
  • (53) επιβολή συστηματικής χρήσης των γαλλικών ψηφιακών λύσεων στη δημόσια διοίκηση,
  • (56) ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού υπολογιστικού νέφους
  • (62) ενσωμάτωση ζητημάτων ψηφιακής ανεξαρτησίας στην πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ,
  • (65) να τεθούν τα ψηφιακά ζητήματα στο επίκεντρο της γαλλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 και
  • (66) ενίσχυση της ευρωπαϊκής συμμετοχής σε διεθνείς ρυθμιστικούς φορείς του Διαδικτύου και τυποποίηση.

Για την έκθεση αυτή ζητήθηκε η γνώμη δεκάδων ενδιαφερόμενων μερών μέσω συνεντεύξεων και ειδικών συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαία Επίτροπος Mariya Gabriel, αξιωματούχοι της γαλλικής κυβέρνησης, παράγοντες του ιδιωτικού τομέα και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη στον τόπο της επιτροπής (στα γαλλικά).

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment