ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δημοσιεύθηκε η μελέτη της ΕΕ σχετικά με τον αντίκτυπο του ανοιχτού κώδικα

H μελέτη της Ευρωπαϊκή Επιτροπής σχετικά με τον αντίκτυπο του λογισμικού και του υλικού ανοικτού κώδικα, διαπίστωσε ότι το λογισμικό ανοιχτού κώδικα και το hardware ανοιχτού κώδικα είναι καίριας σημασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΕ και μπορούν να δώσουν σημαντική ώθηση στο ΑΕΠ της ΕΕ.

Πριν από λίγες ημέρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο του λογισμικού ανοικτού κώδικα (OSS) και του hardware ανοικτού κώδικα (OSH) στην ευρωπαϊκή οικονομία, η οποία διεξήχθη από το Fraunhofer ISI και το OpenForum Europe.

Η μελέτη εκτιμά ότι το λογισμικό ανοιχτού κώδικα συνεισφέρει από 65 έως 95 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρνει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης για την ψηφιακή οικονομία της περιοχής. Για να επιτευχθεί αυτό, η ΕΕ θα πρέπει να συμμετάσχει ενεργά σε μια μετάβαση προς μια πιο ανοιχτή πολιτική και επενδύσεων. 

Η Sachiko Muto, Διευθύνουσα Σύμβουλος του OpenForum Europe, λέει: «Ο ανοιχτός κώδικας προσφέρει πλεονέκτημα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και η Ευρώπη έχει την ευκαιρία να ηγηθεί σε αυτόν τον τομέα.»

Η έκθεση συνιστά στην ΕΕ να ακολουθήσει μια ειδική βιομηχανική πολιτική ανοιχτού κώδικα και να την συμπεριλάβει στα σημαντικά πλαίσια πολιτικής της, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ο νόμος για την τεχνητή νοημοσύνη. Συνιστά επίσης τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου κυβερνητικών μονάδων με σκοπό την επιτάχυνση της χρήσης ανοικτών τεχνολογιών, την παροχή σημαντικής χρηματοδότησης σε μηχανισμούς και έργα στήριξης ανοικτών πηγών, π.χ. μέσω του προγράμματος «Horizon» με συνολικό προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, έτσι ώστε να προωθηθεί η ανοικτή καινοτομία και η ψηφιακή ανεξαρτησία της ΕΕ,

Οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες στην ΕΕ , γνωρίζουν ήδη την δυναμική της ανοιχτότητας, επενδύοντας πάνω από 1 δισ. EUR στην ανάπτυξη ανοικτού κώδικα μόνο το 2018. Τα στοιχεία προβλέπουν ότι εάν οι συνεισφορές ανοικτού κώδικα αυξηθούν κατά 10 % στην ΕΕ, θα αποφέρουν επιπλέον 0,4 % έως 0,6 % (περίπου 100 δισ. ευρώ) στο ΑΕΠ της ΕΕ. Για να αποκομίσουν αυτά τα οφέλη, οι ερευνητές επισημαίνουν την ανάγκη για βαθιά αλλαγή νοοτροπίας και σημαντικές επενδύσεις σε ανοικτές τεχνολογίες

Η έκθεση αποτελείται από: οικονομική ανάλυση, ανάλυση πολιτικής σε 13 χώρες της ΕΕ, της Αμερικής και της Ασίας, case studies σχετικά με το λογισμικό και το hardware ανοιχτού κώδικα, καθώς και σειρά διαφόρων συστάσεων πολιτικής σε τομείς όπως οι βιομηχανικές πολιτικές, η εκπαίδευση, η έρευνα και η ανάπτυξη, καθώς και σχετικά με την οικοδόμηση θεσμικής ικανότητας για την ψηφιακή αυτονομία της ΕΕ.

Διαβάστε όλη την έκθεση της ΕΕ εδώ

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment