ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

OSOR webinar – Πως ο ανοικτός κώδικας μπορεί να συμβάλει στην ταχύτερη παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών : 30/11/2021

Στις 30 Νοεμβρίου το Open Source Observatory (OSOR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει ένα webinar με επίκεντρο τον τρόπο με τον οποίο ο ανοικτός κώδικας μπορεί να συμβάλει στην κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση λύσεων πληροφορικής!

Σε έναν ολοένα και πιο διασυνδεδεμένο κόσμο, η ανταλλαγή και η επαναχρησιμοποίηση λύσεων πληροφορικής διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Ο ανοικτός κώδικας αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διαδικασία αυτή, πέραν της στήριξης της μείωσης του κόστους, της αυξημένης αποδοτικότητας και της ταχύτερης παροχής ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.

Ορισμένες από τις ορθές πρακτικές που εφαρμόζουν οι ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία κοινοτήτων ανοιχτού κώδικα , τη δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών και εργαλειοθηκών, τη χρήση κοινών μητρώων για την ανταλλαγή λύσεων και την ανάπτυξη υγιών δομών διακυβέρνησης. Οι πρακτικές αυτές διευκολύνουν την περαιτέρω χρήση των υφιστάμενων λύσεων, εξασφαλίζοντας έτσι ταχύτερη παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.

Παρά τα πολυάριθμα οφέλη, οι κυβερνήσεις συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα όταν αξιοποιούν τον ανοικτό κώδικα και δεν έχουν τεκμηριωμένα διδάγματα που αντλήθηκαν από άλλους οργανισμούς. Πώς μπορούν να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις; Για να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση,το OSOR κάλεσε τον Kristo Vaher, επικεφαλής τεχνολογίας της εσθονικής κυβέρνησης, και τον Mathieu Faure, διευθυντή έργου ανοικτού κώδικα στο Adullact (γαλλική οργάνωση τοπικών κυβερνήσεων) να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Θα συζητήσουν σχετικά με τη δυνατότητα ανταλλαγής και επαναχρησιμοποίησης λύσεων ΤΠ μέσω ανοικτού κώδικα στις διοικήσεις τους σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, ιδίως τη χρήση κοινών καταλόγων και αποθετηρίων για την ενίσχυση της υιοθέτησης λογισμικού ανοικτού κώδικα.  

Ο Kristo Vaher έχει εργαστεί ως ανώτερος μηχανικός, επικεφαλής ομάδας τεχνολογίας, σύμβουλος και αρχιτέκτονας τεχνολογίας στους τομείς των τραπεζικών, κυβερνητικών και διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, έχει δημιουργήσει πολλαπλές εφαρμογές και έχει σχεδιάσει πολυάριθμα πληροφοριακά συστήματα για επαγγελματική και ιδιωτική χρήση. Είναι πιστός στις ευέλικτες μεθοδολογίες και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε προγραμματιστές και νεοφυείς επιχειρήσεις. Ο Κρίστο εργάζεται επί του παρόντος ως Αρχηγός Τεχνολογίας της Εσθονικής Κυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου, ο Kristo θα συζητήσει τη διαχείριση του αποθετηρίου της εσθονικής κυβέρνησης και την ανάπτυξη ενός μοντέλου διακυβέρνησης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα.

Ο Matthieu Faure είναι διευθυντής έργου ανοιχτού κώδικα στο Adullact, ένας γαλλικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός τοπικών κυβερνήσεων.
Είναι ο δημιουργός του Asqatasun (πρώην EvalAccess και Tanaguru), ενός αναλυτή προσβασιμότητας ιστού ανοικτού κώδικα που είναι φημισμένος για την αξιοπιστία του. Ο Matthieu είναι επίσης εθελοντής ως εκπαιδευτής στη σχολή ιστιοπλοΐας Les Glenans. Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου, θα μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με το έργο που επιτέλεσε η Adullact για την υποστήριξη έργων ανοικτού κώδικα σε ολόκληρη τη Γαλλία. Ορισμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν τη δημιουργία του αποθετηρίου Comptoir du Libre και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τον συντονισμό των δημόσιων φορέων με τους αρμόδιους φορείς ανάπτυξης/κοινότητες.

Μετά τις παρουσιάσεις, θα διερευνηθούν οι προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν όσον αφορά την αξιοποίηση του Ανοιχτού Κώδικαγια την κοινή χρήση και την επαναχρησιμοποίηση λύσεων ΤΠ και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να τις ξεπεράσουμε από κοινού.

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου 2021 από τις 10.00 έως τις 12.30 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Για να εγγραφείτε, κάντε κλικ εδώ

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment