ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εγκαινίασε ένα γραφείο προγράμματος ανοικτού κώδικα (OSPO)

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) είναι ο πρώτος οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) που εγκαινίασε επίσημο Γραφείο Προγράμματος Ανοικτού Κώδικα (Ospo). Το Ospo είναι ήδη ο κανόνας για την αξιοποίηση της αξίας από τον ανοικτό κώδικα στη βιομηχανία της τεχνολογίας, και όλο και περισσότεροι κυβερνητικοί οργανισμοί τα δημιουργούν τώρα.

Ο λόγος για τη δημιουργία μιας κεντρικής δομής που ασχολείται με τον ανοικτό κώδικα απορρέει από τη σημασία της τεχνολογίας στην υλοποίηση των προσπαθειών για τη δημόσια υγεία. Κοιτάζοντας το πλήρες οικοσύστημα δημόσιας υγείας, τα δεδομένα, η τεχνητή νοημοσύνη και κατ’ επέκταση το λογισμικό βρίσκονται παντού. Στην πραγματικότητα, αν ασχοληθείτε με το λογισμικό σήμερα, έχετε να κάνετε αυτόματα με ανοικτό κώδικα. 

Στόχος του Ospo είναι να αυξήσει την ικανότητα ενός οργανισμού να χρησιμοποιεί και να αναπτύσσει λύσεις ανοιχτού κώδικα. Στη βιομηχανία, τα ospos είναι καλά εδραιωμένα. Κατά κανόνα, παρέχουν σε διάφορα μέρη του οργανισμού υπηρεσίες νομικής και τεχνικής υποστήριξης, ώστε να επιτευχθούν οι δεδηλωμένοι στόχοι ανοικτού κώδικα. Υπάρχει σημαντική ποικιλομορφία των εντολών, του προσωπικού και της εστίασης. Αυτή η ποικιλομορφία είναι αποτέλεσμα της πανταχού παρόντης ανοικτής πηγής στην ανάπτυξη λογισμικού. Οι εταιρείες χτίζουν διαφορετικά είδη ospos για την επίτευξη διαφορετικών ειδών στόχων.

Όπως έχει αναφερθεί στο OSOR νωρίτερα, υπάρχει αυξανόμενη δυναμική πίσω από το κίνημα για τη δημιουργία ospos στις κυβερνήσεις.

Το Ospo του ΠΟΥ έχει τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά ενός Ospo. Θα ασχοληθεί με τις νομικές, πολιτικές και τεχνολογικές πτυχές του ανοικτού κώδικα. 

Πηγή: https://socialimpact.github.com/insights/world-health-organization-OSPO-launch/
Πηγή: https://socialimpact.github.com/insights/world-health-organization-OSPO…

Ωστόσο, ως το πρώτο Όσπο στο πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, στη δημιουργία του OSPO περιλαμβάνονται και ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές πτυχές. 

Ο ΠΟΥ διαπίστωσε ότι το Ospo ενδέχεται να αυξήσει τις ευκαιρίες απασχόλησης λογισμικού ανοικτού κώδικα σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Αυτό θα μπορούσε να επηρεαστεί άμεσα, καθώς οι οργανισμοί του ΟΗΕ είναι οι μεγαλύτεροι εργοδότες τεχνολόγων σε ορισμένες χώρες. Ωστόσο, υπάρχει επίσης έρευνα που δείχνει τις θετικές οικονομικές εξωτερικές επιδράσεις της χρήσης και της ανάπτυξης ανοικτού κώδικα πηγών από τις κυβερνήσεις.

Ένας επιπλέον στόχος είναι το Ospo να λειτουργήσει ως όχημα για τη δημιουργία νέων και την υποστήριξη υφιστάμενων ψηφιακών δημόσιων αγαθών. Στόχος αυτού του έργου είναι να μειωθεί η αλληλεπικάλυψη προσπαθειών στις απαντήσεις σε ανθρωπιστικές κρίσεις και να αξιοποιηθεί στο έπακρο η χρηματοδότηση.

Επιπλέον, όπως διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν δημιούργησε το OSPO της, έχει επίσης κατασκευαστεί για να αποτελέσει κινητήριο μοχλό οργανωτικής αλλαγής. Ενώ το Ospo βοηθά έναν οργανισμό να συνεργαστεί αποτελεσματικά με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, ο ίδιος ο ανοικτός κώδικας έχει την τάση να μετατοπίζει την κουλτούρα ενός οργανισμού προς περισσότερη διαφάνεια και συνεργασία, καθώς πρόκειται για βασικές αρχές του μοντέλου ανοιχτού κώδικα.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment