ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η πρώτη έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της Διακήρυξης του Βερολίνου είναι διαθέσιμη

Στο πλαίσιο της γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σε συνεργασία με τη Γαλλία και τη Γερμανία) δημοσίευσε την πρώτη έκθεση προόδου σχετικά με τη δήλωση του Βερολίνου για την ψηφιακή κοινωνία και την ψηφιακή διακυβέρνηση

Η δήλωση υπεγράφη στις 8 Δεκεμβρίου 2020 από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το έγγραφο βασίζεται στις πολιτικές δεσμεύσεις της Διακήρυξης του Ταλίν για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και προωθεί τις αρχές της επικέντρωσης στον χρήστη , ενισχύοντας τον πρωτοποριακό ρόλο των δημόσιων διοικήσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό που βασίζεται στην αξία.

Η παρούσα έκθεση παρέχει επισκόπηση των επιδόσεων και των δράσεων των κρατών μελών όσον αφορά το πρώτο έτος εφαρμογής της δέσμευσης που ανέλαβαν στη δήλωση. Περιλαμβάνει περιγραφή της μεθοδολογίας και των βασικών δεικτών επιδόσεων που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων παρακολούθησης.

Επιπλέον, παρέχει επισκόπηση των αποτελεσμάτων σε επίπεδο χώρας για καθεμία από τις 22 δράσεις πολιτικής της δήλωσης, καθώς και επισκόπηση των ορθών πρακτικών κατά την εφαρμογή των εν λόγω δράσεων πολιτικής.

Η έκθεση συζητήθηκε κατά την άτυπη συνάντηση των διευθυντών πληροφορικής των κυβερνήσεων της ΕΕ στο Παρίσι στις 20 και 21 Απριλίου 2022, κατά την οποία ανταλλάχθηκαν απόψεις και βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή από τους εκπροσώπους των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση εδώ!

Μπορείτε επίσης να δείτε τους επτά πυλώνες της Διακήρυξης του Βερολίνου σε βίντεο που εκπονήθηκε από τη Μονάδα Διαλειτουργικότητας της GD DIGIT σε συνεργασία με τη γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2020-2021).

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment