ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μελέτη του Open Forum Europe για την Ψηφιακή Ανεξαρτησία της Ευρώπης

Η μελέτη “Open Strategic Autonomy” του Open Forun Europe παρουσιάζει μια άποψη για το πώς μια στρατηγική προσέγγιση πολιτικής για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες από την ΕΕ μπορεί να υποστηρίξει τη μείωση των εξαρτήσεων και την αύξηση των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η έκθεση παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του OFE στις 23 Μαρτίου: Ανοικτή Στρατηγική Αυτονομία: Προοπτικές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα .

Ποιες είναι οι βαθύτερες αιτίες που αποτελούν πρόκληση για την Ευρώπη να επιτύχει ψηφιακή ανεξαρτησία; Τι είναι μια κυρίαρχη απόφαση όταν μιλάμε για αγορά ψηφιακών λύσεων; Πώς να αντιμετωπιστούν οι δύο διαστάσεις εξάρτησης που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη: την εξάρτηση από την τεχνολογία και την εξάρτηση από τους προμηθευτές;

Χωρίς πρόσβαση στο παγκόσμιο εργατικό δυναμικό, τα πνευματικά δικαιώματα και την ικανότητα τεχνολογίας δεν είναι ρεαλιστική για την Ευρώπη η ανάπτυξη ανταγωνιστικών κλειστών λύσεων και η μείωση των εξαρτήσεων από τους προμηθευτές. Γι’ αυτό οι ανοιχτές τεχνολογίες παίζουν σημαντικό ρόλο εδώ, καθώς βασίζονται σε ένα δοκιμασμένο στο χρόνο νομικό πλαίσιο που διασφαλίζει τη συνεργασία και την ανοιχτή πρόσβαση. 

Ενώ μόνο το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα συνεισφέρει ήδη μεταξύ 65 και 95 δισεκατομμυρίων ευρώ στο ΑΕΠ της Ευρώπης, οι δυνατότητες των Ανοιχτών Τεχνολογιών εξακολουθούν να μην αξιοποιούνται πλήρως. Πολλά από τα βασικά έργα ανοιχτής τεχνολογίας κατευθύνονται χωρίς ευρωπαϊκή συμμετοχή.

Ο Ανοιχτός Κώδικας είναι η Ψηφιακή Δημόσια Υποδομή στην οποία λειτουργεί η κοινωνία μας, όπως οι πεζοί και τα οχήματα που κινούνται σε δρόμους και γέφυρες με δημόσια χρηματοδότηση. Η διαφορά είναι ότι στον κόσμο των ψηφιακών ανοιχτών τεχνολογιών όλοι μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία αυτής της υποδομής. Από πολλές απόψεις, το πολιτιστικό και οργανωτικό μοντέλο της Ευρώπης (το «ενωμένο στην ποικιλομορφία» της ΕΕ) ταιριάζει πολύ με τον συνεργατικό τρόπο λειτουργίας των ανοιχτών τεχνολογιών και μπορεί να εμπνεύσει την τόσο αναγκαία αλλαγή κουλτούρας σε «ανοιχτό».

Λοιπόν, πώς μπορεί η Ευρώπη να υποστηρίξει τον Ανοιχτό Κώδικα για να αποκομίσει τα οφέλη που φέρνει;
• Υποστήριξη δημιουργίας OSPOs τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα,
• Επιβεβαίωση του ορισμού του ανοιχτού κώδικα,
• Αναπτύσσεται εκ νέου μόνο όταν χρειάζεται και αυξάνεται η συμμετοχή σε παγκόσμια έργα ανοιχτού κώδικα,
• Προτεραιότητα στην προμήθεια ανοιχτών τεχνολογιών στρατηγικά έναντι της χρηματοδότησης έρευνας, •Ανάπτυξη και χρήση ανοιχτών προτύπων,
• Ομοιομορφία και στοχευμένες απαιτήσεις για τους παρόχους τεχνολογίας.

Διαβάστε όλη την μελέτη εδώ

Πηγή άρθρου: https://openforumeurope.org/

Leave a Comment