ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

“Open Government & Public Co-creation Ethics” Εκδήλωση από την Διεθνής Διαφάνεια και την ΕΕΛΛΑΚ- Τρίτη 07/03

Η ηθική της ανοιχτής διακυβέρνησης και της δημόσιας συν-δημιουργίας είναι δύο σημαντικές έννοιες που αλληλεπιδρούν όλο και περισσότερο σε καθημερινή βάση. Η έννοια της ανοιχτής διακυβέρνησης βασίζεται στην ιδέα της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της συμμετοχής των πολιτών στις κυβερνητικές δραστηριότητες. Η δημόσια συνδημιουργία, από την άλλη πλευρά, είναι η διαδικασία εμπλοκής των πολιτών στη δημιουργία και εφαρμογή πολιτικών και πρωτοβουλιών που τους επηρεάζουν άμεσα.

Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ διοργανώνουν την Τρίτη 07 Μαρτίου στις 13:00 τη εκδήλωση με θέμα Open Government & Public Co-creation Ethics όπου θα διερευνηθεί η σημασία των ανωτέρω για την προώθηση της δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών.

To πρόγραμμα της εκδήλωσης:

Opening Remarks

  • Leonidas Christopoulos, General Secretary of Digital Governance and Procedures at Ministry of Digital Governance

Open Government Public Co-creation Ethics

  • Cleopatra Georgoulopoulou — Rentzepis, Member of the Board, Transparency International Greece

Speakers

  • Katju Holkeri, Head of Governance Policy Unit, Public Governance Department, Finnish Ministry of Finance
  • Dimitris Gouscos, Assistant Professor of Culture, Environment, Communication Applications and Technology, Dept. of Communication and Media Studies, National and Kapodistrian University of Athens
  • Evika Karamagioli, Lecturer, MSc in Digital Communication Media and Interaction Environments, Dept. of Communication and Media Studies, National and Kapodistrian University of Athens
  • Alexandros Melidis, Director of GFOSS – Open Technologies Alliance
  • Angelos Kaskanis, Executive Director, Transparency International Greece

Την εκδήλωση μπορείτε να την παρακολουθήσετε online εδώ

Leave a Comment