ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών – Δημόσιων Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση – Παρασκευή 7 Απριλίου: πρώτη διαδικτυακή συνάντηση του Δικτύου WeOpenGov με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

Το ‘WeOpenGov: Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών – Δημόσιων Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση’ καλεί σε διαδικτυακή συνάντηση τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και όλους τους φορείς που ενδιαφέρονται για την ανοικτή διακυβέρνηση, την Παρασκευή 7 Απριλίου μεταξύ 11.00 – 13.00.

Το έργο WeOpenGov προσδοκά να αποτελέσει θεμέλιο ενός πανελλαδικού μόνιμου πλήρως λειτουργικού δικτύου για την ανοικτή διακυβέρνηση, αποτελούμενου φορέων από την κοινωνία πολιτών, δημόσιους φορείς, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον ιδιωτικό τομέα, κατά τα πρότυπα των fora πολυμερούς συνεργασίας της Σύμπραξης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership – OGP).

Το έργο ‘WeOpenGov: Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών – Δημόσιων Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση’, στοχεύοντας  στη δημιουργία μίας δυναμικής και σταθερών σημείων επαφής μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνίας των πολιτών σε θέματα ανοιχτής διακυβέρνησης, ενθαρρύνει τον διαρκή συντονισμό μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα δημόσιας συμμετοχής, διαφάνειας και λογοδοσίας, προωθεί την απόκτηση γνώσεων και παιδείας από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στελεχών δημόσιας διοίκησης πάνω στις αξίες της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών σε όλο τον κύκλο σχεδιασμού και υλοποίησης δημόσιων πολιτικών και δεξιοτήτων υλοποίησης δημόσιων πολιτικών με συνεργατικό τρόπο.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνάντηση περιλαμβάνουν αντικείμενα ανοικτής διακυβέρνησης, δημόσιας συμμετοχής, πολυσυμμετοχικού σχεδιασμού, παραγωγής καινοτομίας και άλλα.

Οι προτάσεις που θα διατυπωθούν στη συνάντηση θα προβληθούν δημοσίως από το έργο WeOpenGov.

Για να συμμετέχετε στις συναντήσεις του Δικτύου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα στελέχη του έργου WeOpenGov στο info@weopengov.gr

Το έργο «WeOpenGov: Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών-Δημόσιων Φορέων για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τη Διεθνή Διαφάνεια-Ελλάς και εταίρους το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ερευνητική Ομάδα Ψηφιακά Μέσα για Συμμετοχή (ΕΚΠΑ dmPart).

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο WeOpenGov μπορείτε να βρείτε εδώ:

Website: http://weopengov.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/WeOpenGov

Leave a Comment