ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει την καινοτόμο ευρωπαϊκή πλατφόρμα GovTech

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε ένα βήμα παραπέρα για την προώθηση του θεματολογίου GovTech με το πιλοτικό της έργο «Υποστήριξη της ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα και της πράσινης μετάβασης στην Ευρώπη μέσω της χρήσης μιας καινοτόμου ευρωπαϊκής πλατφόρμας GovTech». Το έργο αυτό σηματοδοτεί ένα αξιοσημείωτο ορόσημο στην υποστήριξη των δημόσιων διοικήσεων στην υιοθέτηση οικονομικά αποδοτικών και ευέλικτων ψηφιακών λύσεων με την εισαγωγή του οικοσυστήματος GovTech στον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα. 

Η GovTech αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία ο δημόσιος τομέας συνεργάζεται με νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ για την προμήθεια καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται στην τεχνολογία. Είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας της Ευρώπης, της στρατηγικής για την ενιαία αγορά και τις ΜΜΕ, της Πράσινης Συμφωνίας και του σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη.  

Βασικοί στόχοι  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει τρεις βασικούς στόχους για την αποτελεσματική και στρατηγική στήριξη της ΕΕ στον ψηφιακό δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης του 100 % των βασικών δημόσιων υπηρεσιών στο διαδίκτυο, της διασφάλισης της πρόσβασης των πολιτών σε ιατρικά αρχεία και του 80 % των πολιτών να χρησιμοποιούν λύσεις ψηφιακής ταυτότητας. 

Παράλληλα με την πλατφόρμα GovTech, η Επιτροπή θα δρομολογήσει σύντομα το έργο GovTech Incubator, για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να αναπτύξουν νέες ψηφιακές υπηρεσίες, να προωθήσει καινοτόμες ψηφιακές κυβερνητικές λύσεις και να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες μπορούν να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται μεταξύ τους ήδη από τον σχεδιασμό.  

Η πρόταση για έναν νόμο για τη διαλειτουργική Ευρώπη δίνει επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση ενός οικοσυστήματος GovTech για τη στήριξη της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα και την προώθηση της χρήσης εργαλείων διαλειτουργικότητας μεταξύ των εταίρων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Ο νόμος αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο της GovTech στην επίτευξη ενός ψηφιακού δημόσιου τομέα που θα είναι αποτελεσματικός και στρατηγικός. 

Ανακαλύψτε περισσότερα για το GovTech στην ενότητα που υπάρχει στο Joinup! Εκεί μπορείτε να βρείτε μια βιβλιοθήκη χρήσιμων πόρων, να γίνετε μέρος μιας παθιασμένης κοινότητας και να μάθετε για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment