ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Σε ανοικτή διαβούλευση οι προκλήσεις για τη δημιουργία ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών νέας γενιάς 13-24 Απριλίου 2023 από τον Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB

Η αξιολόγηση και ανάδειξη σημαντικών λειτουργικών και διοικητικών προκλήσεων στον Δημόσιο Τομέα που θα αποτελέσουν την πολύτιμη βάση για τη δημιουργία καινοτόμων ψηφιακών λύσεων, είναι ο στόχος της ανοικτής διαβούλευσης που εγκαινιάζει ο Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB, από τις 13 έως τις 24 Απριλίου 2023. Η δράση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των στόχων του κόμβου για την ενίσχυση της δημιουργίας ψηφιακών υπηρεσιών νέας γενιάς στο Δημόσιο, αξιοποιώντας προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες (AI, mobile Internet, 5G, HPC, IoT, Cloud) και το επιστημονικό και επιχειρηματικό δυναμικό της χώρας.

Η συμμετοχή είναι ανοικτή σε πολίτες, επιχειρήσεις, ΜΜΕ, στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η ανοικτή διαβούλευση έχει στόχο την παροχή ποιοτικής ανατροφοδότησης για κάθε πρόκληση. Τα σχόλια που θα κατατεθούν και τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης,θα αναλυθούν από επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Κόμβου κατά τη διαδικασία της προτεραιοποίησης των πιο σημαντικών προκλήσεων. Οι συμμετέχοντες καλούνται επίσης να αξιολογήσουν την κάθε πρόκληση, με κριτήρια τη σπουδαιότητα (βαρύτητα), την εφικτότητα και τον αντίκτυπο που θα έχει η όποια τεχνολογική αντιμετώπιση της στο να συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης στη χώρα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η ανοικτή διαβούλευση θα συμβάλει σημαντικά στην προτεραιοποίηση των πρώτων προκλήσεων για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και υπηρεσιών που προσφέρει ο Κόμβος, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες ανάγκες και προτεραιότητες της Δημόσιας Διοίκησης.

Διαβάστε περισσότερα για τον Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB εδώ

Leave a Comment