ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε για τη θέση του σχετικά με την πράξη για τη διαλειτουργική Ευρώπη!

Ένα σημαντικό βήμα έχει γίνει στη νομοθετική διαδικασία της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Νομοθετική Πράξη Διαλειτουργικότητας . Με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε τη θέση της σχετικά με την πρόταση πράξης για το Interoperable Europe Act.

Με 63 βουλευτές υπέρ, 4 κατά και 5 αποχές, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τις διαπραγματεύσεις (τριμερείς διαλόγους) με τη συμμετοχή του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Στην αιτιολογική έκθεση του εισηγητή του Ivars Ijabs (Renew Europe), το Κοινοβούλιο δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένο στην επίτευξη μεγαλύτερης διαλειτουργικότητας των δημόσιων υπηρεσιών στην ΕΕ:  

«Η αύξηση του επιπέδου διαλειτουργικότητας αποτελεί ισχυρό μοχλό για τη μείωση του κόστους για τους πολίτες κατά την αλληλεπίδραση με τις δημόσιες διοικήσεις. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τη μείωση του κόστους της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΕΕ. Η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας του δημόσιου τομέα διευρύνει επίσης τις ευκαιρίες για καινοτομία, καλύτερο σχεδιασμό (π.χ. σε καταστάσεις κρίσης) και βελτιωμένη τεχνολογική κυριαρχία της ΕΕ. Με αυτόν τον κανονισμό θα δημιουργήσουμε ισχυρή νομική βάση για την επόμενη ψηφιακή δεκαετία.» 

Ο Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης της ΕΕ Johannes Hahn χαιρέτισε θερμά τη σημερινή κίνηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Είμαι υπερήφανος που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε το πράσινο φως για την έναρξη τριμερών διαλόγων σχετικά με την πράξη για τη διαλειτουργική Ευρώπη. Καλώ τώρα το Συμβούλιο της ΕΕ να κάνει το ίδιο. Ο νόμος θα ενισχύσει τη διαλειτουργικότητα του δημόσιου τομέα και τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ. Επιπλέον, θα προωθήσει την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.» 

Επόμενα βήματα 

Με την ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εναπόκειται στο Συμβούλιο της ΕΕ να καταστήσει σαφή και τη θέση του σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής, προτού αρχίσουν οι τριμερείς διαπραγματεύσεις. Εάν επιτευχθεί συμβιβασμός κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ο νόμος για τη διαλειτουργική Ευρώπη μπορεί να καταστεί δίκαιο της ΕΕ, προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων διοικήσεων της ΕΕ.   

Ο φάκελος διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πράξη «Διαλειτουργική Ευρώπη» είναι διαθέσιμος εδώ

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Κάντε κλικ παρακάτω για να ανακαλύψετε:   

Ο νόμος για τη διαλειτουργική Ευρώπη  

Η ανακοίνωση της Επιτροπής  

Δελτίο Τύπου  

Ε & Α 

Η έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων   

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας για έξυπνες πόλεις και κοινότητες (EIF4SCC)   

Η αξιολόγηση του EIF  

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment