ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ένα ταξίδι ανοιχτού κώδικα: Η περίπτωση του νορβηγικoύ οργανισμού δημόσιων μεταφορών Entur

Στην τελευταία έκδοση του IEEE’s Software, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον ανοιχτό κώδικα στο δημόσιο τομέα, παρουσιάζοντας ενδιαφέρουσες περιπτώσεις υιοθέτησης του στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα στους αναγνώστες μας να εξερευνήσουν ολόκληρο το περιοδικό, καθώς προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τους μηχανισμούς που διευκολύνουν τη χρήση ανοιχτού κώδικα στο δημόσιο τομέα. Μεταξύ των περιπτωσιολογικών μελετών, ένα ιδιαίτερα γοητευτικό παράδειγμα περιστρέφεται γύρω από τον Entur, έναν νορβηγικό οργανισμό δημόσιων μεταφορών που χρησιμοποιεί διαδικασίες ανοιχτού κώδικα και εργαλεία για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του. Αυτή η περιπτωσιολογική μελέτη ρίχνει φως στην πολυπλοκότητα και τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής ανάπτυξης ανοιχτού κώδικα.

Προηγουμένως, συζητήσαμε την περίπτωση του Stadnavi, η οποία προήλθε από τις πρωτοβουλίες του Digitransit του Υπουργείου Μεταφορών του Ελσίνκι. Σε αυτή την περίπτωση, o Entur συνεργάστηκε με τοπικούς φορείς για την ανάπτυξη μιας καινοτόμου προσέγγισης σχεδιασμού ταξιδιών, αξιοποιώντας τα ανοικτά δεδομένα και κάνοντας μια σκόπιμη επιλογή για τη διεξαγωγή ανάπτυξης στο εσωτερικό του, χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα στοιχεία λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που συνδέονται με την ψηφιοποίηση της κινητικότητας, η απόφαση τoy Entur επέτρεψε μια ευέλικτη και προσαρμόσιμη προσέγγιση ανάπτυξης λογισμικού.

Ωστόσο, αυτή η μετάβαση εισήγαγε πρόσθετες ευθύνες και προκλήσεις για τoν Entur. Για την αντιμετώπισή τους, ο οργανισμός αναπτύσσει ενεργά τις δυνατότητες της DevOps για τη διαχείριση της ανάπτυξης λογισμικού, επιτρέποντας την ελεγχόμενη ανάπτυξη και επαναφορά των λύσεων. Ως αποτέλεσμα, οι προγραμματιστές που είναι υπεύθυνοι για τον κώδικα έχουν αναλάβει μεγαλύτερη λογοδοσία, ενισχύοντας ένα ισχυρότερο αίσθημα ιδιοκτησίας.

Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει o Entur αφορά την εξάρτηση από εξωτερικούς παράγοντες, ιδίως εντός της κοινότητας OSS. Ενώ ορισμένες λειτουργίες μπορούν εύκολα να επαναχρησιμοποιηθούν, άλλες μπορεί να απαιτούν αβέβαια χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης ή πρόσθετη εργασία από την Entur. Για παράδειγμα, το OpenTripPlanner δεν διαθέτει βασικές πτυχές δρομολόγησης για τα e-scooters όπως το geofencing. Ο Entur σκέφτεται πότε να παρέμβει και να αναπτύξει αυτές τις λειτουργίες εσωτερικά, καθώς προβλέπουν ότι οι άλλοι στην κοινότητα θα τις αντιμετωπίσουν τελικά. Η δυσκολία κατάρτισης σαφών χαρτών πορείας με open source components οδηγεί σε εσωτερικές συζητήσεις και αποκλίνει από τις παραδοσιακές πρακτικές σύναψης συμβάσεων.

Σε αντίθεση με τις κοινές παραδοχές, η υιοθέτηση του OSS δεν έχει παράσχει άμεσα οφέλη εξοικονόμησης κόστους για το Entur. Απαιτούνται εκτεταμένες προσπάθειες για την τυποποίηση των περιπτώσεων χρήσης, την τεκμηρίωση και την προώθηση της παραγωγικής συνεργασίας με τις κοινότητες OSS. Η αξιολόγηση της ωριμότητας των έργων OSS και η διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους απαιτεί σημαντικές επενδύσεις χρόνου. Παρ’ όλα αυτά, αυτές οι προσπάθειες είναι ζωτικής σημασίας για τον Entur να εδραιωθεί ως αξιόπιστος εταίρος εντός της κοινότητας OSS. Η ομάδα ανάπτυξης πρέπει να προβάλλει με συνέπεια την οργανωτική ευελιξία και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη συνεργασία με εξωτερικά οικοσυστήματα για να πείσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για την αξία αυτής της προσέγγισης.

Μια αξιοσημείωτη ιστορία επιτυχίας για το Entur περιλαμβάνει την άμεση παροχή απροσδόκητης αξίας, όπως η προσφορά επιλογών ταξιδιού με λιγότερο συνωστισμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τα επιτεύγματα αυτά βοηθούν στην αιτιολόγηση του πρόσθετου κόστους που συνδέεται με την υιοθέτηση του ανοιχτού κώδικα και τη διατήρηση της στήριξης από τη διοίκηση.

Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να μάθετε ολόκληρη την ιστορία εδώ.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment