ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Με άδεια ανοιχτού κώδικα η Βάση δεδομένων για τη διαφάνεια του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), η βάση δεδομένων διαφάνειας για τον έλεγχο περιεχομένου διατίθεται ως λογισμικό ανοιxτού κώδικα. Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες δημιουργεί υποχρεώσεις ελέγχου περιεχομένου για τις «πολύ μεγάλες online πλατφόρμες» (VLOP) και τις μηχανές αναζήτησης (VLSE). Στόχος του κανονισμού είναι ο μετριασμός της παραπληροφόρησης και της βλάβης στο διαδίκτυο. 

Δημιουργήθηκε έτσι ώστε οι εταιρείες που προσδιορίζονται ως πολύ μεγάλες online πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης (VLOPs & VLSE) να μπορούν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους να επικοινωνούν σχετικά με τις αποφάσεις ελέγχου, η εν λόγω βάση δεδομένων θα ενισχύσει τη διαφάνεια προς τους χρήστες. Οι πλατφόρμες υποχρεούνται να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά τη λήψη απόφασης αφαίρεσης περιεχομένου και, ως εκ τούτου, τα συστήματα λογισμικού της βάσης δεδομένων διαφάνειας πρέπει να επιτρέπουν ενημερώσεις σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Δεδομένου ότι η βάση δεδομένων διαφάνειας της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες συλλέγει και αναλύει τις αιτιολογήσεις για την αφαίρεση περιεχομένου, οι χρήστες θα πρέπει να επωφελούνται από την καλύτερη κατανόηση της νομοθεσίας και των κανόνων των πλατφορμών. Θα πρέπει επίσης να επιτρέπει στους χρήστες να τηρούν τα ποσοστά και τα στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με το παράνομο περιεχόμενο. Το API της βάσης δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία περαιτέρω τρόπων για τις πλατφόρμες, τους χρήστες και τους ερευνητές να έχουν πρόσβαση στις λειτουργίες της βάσης δεδομένων. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε διαβούλευση αυτό το καλοκαίρι, ζητώντας ανατροφοδότηση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τη δομή των πληροφοριών που πρέπει να συλλέγονται, τις διαδικασίες, τις μεθόδους και τα χρονοδιαγράμματα για την υποβολή σκεπτικών στη βάση δεδομένων. Με βάση τα στοιχεία της διαβούλευσης, το σχήμα της βάσης δεδομένων επικαιροποιήθηκε ώστε να περιλαμβάνει επικαιροποιημένη ονοματολογία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης στην παρούσα έκθεση.

Αυτή η διαδικασία απεικονίζει τη δυνατότητα του λογισμικού ανοιχτού κώδικα να λειτουργεί ως ρυθμιστική τεχνολογία, η οποία επιτρέπει τη διαφάνεια και τη συνεργασία προς την επίτευξη δημοκρατικών στόχων. Δεδομένου ότι το moderation του περιεχομένου είναι ένα από τα βασικά ζητήματα της ρύθμισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο ρόλος που διαδραματίζει ο ανοικτός κώδικας σε αυτό το κανονιστικό έργο μπορεί να μας διδάξει πώς να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις συνεργατικές και δημοκρατικές προσεγγίσεις. 

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment