ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η σημασία του ανοιχτού κώδικα για τον Ευρωπαϊκό Δημόσιο Τομέα: Μια έρευνα του Linux Foundation

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και πολλά από τα κράτη-μέλη της έχουν επισημάνει το καινοτόμο δυναμικό του λογισμικού ανοικτού κώδικα για πάνω από μια δεκαετία. Οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σε όλα τα επίπεδα, από τις δημοτικές αρχές μέχρι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή , δίνουν προτεραιότητα στο Ανοιχτού Κώδικα στις στρατηγικές τους, ιδρύουν γραφεία προγραμμάτων ανοικτού κώδικα (OSPOs) και επιβάλλουν ακόμη και τη χρήση του μέσω νομοθεσίας.

H στροφή αυτή αναγνωρίζει την αξία που προσφέρει ο Ανοιχτός Κώδικας στον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων υπηρεσιών και την υπόσχεσή του για την ενίσχυση της ψηφιακής κυριαρχίας. Ωστόσο, ο δημόσιος τομέας εξακολουθεί να υστερεί στην πλήρη υιοθέτηση της αξίας του Ανοιχτού Κώδικα. Οι πολιτικές που επιβάλλουν τη χρήση και επαναχρησιμοποίηση των Ανοιχτού Κώδικα χάνουν τις δυνατότητες συνεισφοράς (δηλαδή “επιστροφής”) και συλλογικής δημιουργίας αξίας με την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου τομέα και όλων των συνταγματικών φορέων στο παγκόσμιο οικοσύστημα Ανοιχτού Κώδικα. Η παρούσα έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για μια πολιτισμική αλλαγή στην αντίληψη του δημόσιου τομέα για την αξία των Ανοιχτού Κώδικα και για το δημόσιο τομέα να μετατραπεί από έναν παθητικό ρόλο ως χρήστης Ανοιχτού Κώδικα σε έναν ενεργό ρόλο ως προγραμματιστής και ηγέτης Ανοιχτού Κώδικα.

Δεδομένου ότι ο δημόσιος τομέας έχει τόσα πολλά να κερδίσει από τον ανοικτό κώδικα, πρέπει να γίνουν πολλά για να δημιουργηθεί αυτή η στροφή. Επιπλέον, το ανεκμετάλλευτο δυναμικό του ανοικτού κώδικα στον δημόσιο τομέα έχει στρατηγική σημασία για την ατζέντα ψηφιακής πολιτικής της ΕΕ. Οι τρέχουσες νομοθετικές προτάσεις, όπως ο νόμος για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο (Cyber Resilience Act – CRA), αντιμετωπίζουν το οικοσύστημα ανοικτού κώδικα και τη βιομηχανία λογισμικού ως ένα ενιαίο σύνολο, παρόλο που είναι ξεχωριστές οντότητες με διακριτή δυναμική ανάπτυξης και εισόδου στην αγορά. Συνεπώς, η καλύτερη κατανόηση της συνεργατικής ανάπτυξης και της υιοθέτησης των τεχνολογιών Ανοιχτού Κώδικα από την αγορά είναι επιτακτική ανάγκη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Η έκθεση του Linux Foundation εξετάζει τις σημερινές τάσεις, τις προκλήσεις και τους παράγοντες που ευνοούν την υιοθέτηση του Ανοιχτού Κώδικα στον δημόσιο τομέα στην Ευρώπη. Διερευνά τον καθοριστικό ρόλο των Ανοιχτού Κώδικα στην ατζέντα της ψηφιακής κυριαρχίας της Ευρώπης και παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς οι φορείς του δημόσιου τομέα αξιοποιούν τα Ανοιχτού Κώδικα για να προωθήσουν τις ατζέντες δημόσιας πολιτικής, να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη στον ψηφιακό μετασχηματισμό, και μεγιστοποίηση της αξίας για τους πολίτες. Παρά τις προκλήσεις, όπως η επαναχρησιμοποίηση του λογισμικού, οι απαρχαιωμένες προμήθειες  κανονισμούς και την αναποτελεσματική εφαρμογή των νόμων, η έκθεση προσδιορίζει τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν τη δραστηριότητα Ανοιχτού Κώδικα στο δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας OSPO , πρακτικών οδηγιών και πολιτικών συνεισφοράς. 

Εστιάζοντας σε αυτούς τους παράγοντες, ο δημόσιος τομέας στην Ευρώπη μπορεί να επιταχύνει το ταξίδι του στον ανοικτό κώδικα, παρέχοντας  καινοτόμες και οικονομικά αποδοτικές ψηφιακές λύσεις, ενώ παράλληλα προωθεί ένα ανθεκτικό και ανεξάρτητο ψηφιακό μέλλον για την ήπειρο. Το κυρίαρχο μήνυμα της έκθεσης είναι το εξής: η υιοθέτηση του Ανοιχτού Κώδικα στο δημόσιο τομέα δεν είναι απλώς μια λειτουργική αναγκαιότητα- είναι ένας στρατηγικός μοχλός που δίνει τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις να διαμορφώσουν ενεργά το ψηφιακό τους μέλλον.

Διαβάστε όλη την έκθεση εδώ

Πηγή άρθρου: https://www.linuxfoundation.org/

Leave a Comment