ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η EUPL στον νόμο για τη Διαλειτουργική Ευρώπη (Interoperable Europe Act)

Η έγκριση της Πράξης για τη Διαλειτουργική Ευρώπη (Interoperable Europe Act – προτάθηκε στις 18/11/2022) θα αποτελέσει σημαντική πρόοδο προς την — μη δεσμευτική — εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (EIF), το οποίο θα διαμορφώνει τη στρατηγική πολιτική διαλειτουργικότητας της ΕΕ από το 2010. Θα ενισχύσει τη χρήση της δημόσιας άδειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPL) … Read more

Το Λουξεμβούργο εγκαινιάζει τη χρήση του Matrix για ασφαλή συνομιλία για δημόσιες υπηρεσίες και πολίτες

Το Λουξεμβούργο σχεδιάζει να δημοσιεύσει δύο υπηρεσίες άμεσης συνομιλίας (chat) βασισμένες στο το ανοικτό πρότυπο και πρωτόκολλο Matrix κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, με στόχο την παροχή ασφαλούς επικοινωνίας με κρυπτογραφημένα μηνύματα στο εσωτερικό της χώρας. Το Luxchat προορίζεται για τους κατοίκους, τους επισκέπτες της χώρας και τις επιχειρήσεις, ενώ το Luxchat4Gov θα είναι … Read more

To ενημερωτικό δελτίο της DG REFORM για την ψηφιακή διακυβέρνηση είναι διαθέσιμο

Η Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) δημοσίευσε το ενημερωτικό δελτίο του Ιανουαρίου με βασικό κείμενο σχετικά με τη συνεχή προσπάθεια οικοδόμησης της κοινότητας δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης σε ολόκληρη την ΕΕ. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της έκδοσης, η έμφαση δίνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα, ένα θέμα το οποίο ασχολείται εδώ και … Read more

DigiGov-innoHUB: Κοινή χρήση πιλοτικών έργων νέας γενιάς με την άδεια ανοιχτού λογισμικού EUPL

Μέσω του ΕΔΥΤΕ, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εγκαινιάζει ένα από τα πιο φιλόδοξα και προηγμένα έργα Ψηφιακής Ευρώπης: το DigiGov-innoHUB. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος φορέων ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω της προώθησης της καινοτομίας στη δημόσια διοίκηση μέσω της Εθνικής Πύλης για τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Όλα τα πιλοτικά έργα θα υλοποιηθούν με τη χρήση ανοικτών … Read more

Ο ρόλος των κυβερνήσεων στην προώθηση λογισμικού ανοιχτού κώδικα: Μια έρευνα του CSIS (Center for Strategic and International Studies)

Η έρευνα του CSIS (Center for Strategic and International Studies) δημιούργησε ένα σύνολο δεδομένων 669 κυβερνητικών πολιτικών για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα (OSS) στο οποίο καταγράφει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν εμπλακεί και υποστηρίζουν το λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Η ερευνητική ομάδα βασίστηκε σε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες για … Read more