ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η εφαρμογή του νόμου για τα ανοικτά δεδομένα

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος για την εφαρμογή του νόμου 4305/2014  ο οποίος είναι γνωστός ως νόμος για τα ανοικτά δεδομένα. Αυτός ο νόμος κατοχυρώνει την αρχή της εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα (open by default).  Επίσης, ενισχύει τη διαφάνεια και τη δημόσια λογοδοσία καθώς προβλέπει την ανάρτηση στη … Read more

Το Καναδικό προσχέδιο δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 2.0

Τα έως σήμερα σχόλιά σας έχουν συντελέσει στην ανάπτυξη του Καναδικού σχεδίου δράσης για την Ανοικτή διακυβέρνηση 2.0. Έχουν μοιραστεί εκατοντάδες ιδέες και σχόλια πολλά εκ των οποίων αντανακλώνται στο προσχέδιο.

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν άπειρες παρόμοια διατυπωμένες διαβεβαιώσεις ότι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών λαμβάνεται υπόψη σε μια ηλεκτρονική διαβούλευση. Είναι λίγες όμως οι φορές που κάτι τέτοιο είναι άμεσα ορατό από τον τρόπο παρουσίασης της μεθόδου, της εξέλιξης και των δεδομένων μιας διαβούλευσης. Η διαβούλευση για το Καναδικό σχέδιο δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση 2.0 είναι μια τέτοια περίπτωση που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως καλή πρακτική αναφορικά κυρίως με τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων.

Δείτε τη σχετική ιστοσελίδα: http://data.gc.ca/eng/canadas-draft-action-plan-open-government-20#ch4-1

 

Αποτελέσματα του OGP high level event

Στις 24 Σεπτεμβρίου το OGP γιόρτασε την τρίτη του επέτειο. Από τις 8 χώρες μέλη τη χρονιά της ίδρυσής του το 2011 έχει φτάσει πλέον στις 65 συμμετέχουσες χώρες και από τους ελάχιστους ιδρυτικούς οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών σε εκατοντάδες οργανισμούς που εμπλέκονται με το OGP ανά τον κόσμο.

Συνολικά οι χώρες του OGP έχουν θέσει πάνω από 2000 δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις ανοικτής διακυβέρνησης στο πλαίσιο 87 Εθνικών Σχεδίων Δράσης. Η ραγδαία ανάπτυξη της πρωτοβουλίας δείχνει ότι υπάρχει ισχυρή  ζήτηση σε όλο τον κόσμο για περισσότερο ανοικτή διακυβέρνηση καθώς επίσης και ότι η ευκαιρία για αλλαγή της κουλτούρας διακυβέρνησης δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη.

Δείτε το σχετικό video

Διαβάστε περισσότερα στο επίσημο site του OGP.