ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Σημαντικές πρωτοβουλίες για τη διαφάνεια των συναλλαγών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Η ανακοίνωση του Καναδά ότι θα απαιτήσει από τις εταιρείες, που εκμεταλλεύονται τους φυσικούς πόρους του, να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τις οικονομικές ενισχύσεις που παρέχουν στις κυβερνήσεις χωρών (http://pm.gc.ca/eng/media.asp?id=5525) το οποίο συνδέεται και με τη πρωτοβουλία διαφάνειας των εξορυκτικών βιομηχανιών (http://eiti.org/eiti) και των χρηματικών συναλλαγών τους.

Η εξαγγελία ενός νέου Χάρτη Ανοικτών Δεδομένων (Open Data Charter, https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex) απο τα μέλη του G8 . Ο Χάρτης θα κάνει περισσότερα κυβερνητικά στοιχεία διαθέσιμα, με την υγεία, το περιβάλλον και για τομείς προτεραιότητας όπως οι μεταφορές.

Διαβάστε επίσης και για τους επιθεωρητές φορολογίας, χωρίς σύνορα, του ΟΟΣΑ (http://www.oecd.org/ctp/tax-global/TIWB-Q&A.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment