ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Σύντομα συμπεράσματα της συνάντησης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (17.12)

H χθεσινή συνάντηση εργασίας (OGP-workshop-agenda-2013-Dec) επί του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση που πραγματοποιήθηκε τη  Τρίτη 17/12/2013,  στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ήταν ένα πολύ ενθαρρυντικό βήμα για τη συνέχεια τόσο σε επίπεδο συμμετοχής, όσο και συζήτησης. Τα βασικά συμπεράσματά της, περιλαμβάνουν:
1. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν απο όλους τους εμπλεκόμενους χώρους (δημόσια διοίκηση, κυβέρνηση, φορείς πολιτών και επιχειρήσεων) δημιουργώντας ένα κρίσιμο αρχικό δίκτυο συνεργασίας: τουλάχιστον 15 διαφορετικοί φορείς πήραν τον λόγο με θέσεις και προτάσεις, αρκετοί ακόμα παρακολούθησαν
2. Η έμφαση στους επόμενες εβδομάδες πρέπει να είναι στο περαιτέρω άνοιγμα  της διαδικασίας σε νέους συνομιλητές στη διαδικασία διαβούλευσης. Οι φορείς που συμμετείχαν στη συνάντηση αυτή πρέπει  να γίνουν και πολλαπλασιαστές της προσπάθειας συλλογής προτάσεων για δεσμεύσεις.
3. Είναι σημαντικό να επικοινωνήσουμε όλοι στα μέλη και στις λίστες μέσα απο μια  φόρμα συλλογής προτάσεων για δεσμεύσεις στο πλαίσιο του OGP: οι προτάσεις που θα προκύψουν θα γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας στα επικείμενα εργαστήρια (Ιανουάριος, Φεβρουάριος 2014).
4. Εκτός απο το  Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που συντονίζει την προσπάθεια αυτή, υπάρχουν και άλλα κρίσιμα υπουργεία, με το ρόλο ευθύνης που θα έχουν στην υλοποίηση των νέων πιθανών δεσμεύσεων (για παράδειγμα, γεωχωρικά και οικονομικά δεδομένα, βελτίωση της λειτουργίας της Δικαιοσύνης)
5. Τα αρμόδια αυτά Υπουργεία πρέπει να περιγράψουν έγκαιρα τον τρόπο, με τον οποίο θα ανταποκριθούν στις προκλήσεις, δεσμεύσεις. Απέναντι στους ενδιαφερόμενους φορείς που συμμετέχουν, ευθύνη έχει τόσο το Υπουργείο που συντονίζει, όσο και τα αρμόδια Υπουργεία: είναι σημαντικό να αντιληφθούν ότι στη προσπάθεια αυτή δεν απευθύνονται μόνο στο Υπουργείο που συντονίζει, αλλά σε ένα σύνολο φορέων που συνεργάζεται στη κοινή αυτή προσπάθεια.

Leave a Comment