ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Επιστολή στα κόμματα για την ανοιχτότητα και την προστασία των κοινών αγαθών

Ανοιχτή επιστολή στα κόμματα απέστειλε η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα αναφέροντας ότι η ανοιχτότητα και η προστασία των κοινών αγαθών είναι υπόθεση όλων μας.

Διανύουμε μια προεκλογική περίοδο όπου ο διάλογος κυριαρχείται από θέματα που αφορούν την οικονομία και την ανάπτυξη. Έννοιες όπως τα κοινά ή η ανοιχτότητα φαίνεται να αποτελούν θέμα που απασχολεί λίγους και ειδικούς.

Η πραγματικότητα είναι διαφορετική

Είναι κρίσιμο να διασφαλίζεται διαφάνεια και αντικειμενικότητα στους διορισμούς στο δημόσιο τομέα, να μπορούμε να εκφράσουμε την άποψη μας για τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησης και για τα σχέδια νόμου πριν αυτά κατατεθούν, να γνωρίζουμε που πάνε οι φόροι μας και τα δημοτικά μας τέλη και να μπορούμε να προτείνουμε λύσεις από την καθημερινή μας εμπειρία και πρακτική γνώση για βελτίωση του κράτους και της διοίκησης.

Η ανοιχτότητα και η προστασία των κοινών είναι το θεμέλιο για ένα κράτος δικαίου.

Ταυτόχρονα είναι προϋπόθεση για την εύρυθμη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς. Γιατί η αγορά τότε μόνο λειτουργεί προς όφελος του πολίτη -και όχι το αντίστροφο- όταν καταφέρνει να περάσει από τις συμπληγάδες πέτρες του ελέγχου των μονοπωλίων και των ομάδων συμφερόντων.

Η ανοιχτή διακυβέρνηση και τα ανοιχτά δημόσια δεδομένα αποτελούν βασικό στοιχείο των πολιτικών για το Ψηφιακό Θεματολόγιο 2020, στοιχείο του χρηματοδοτικού προγράμματος “Horizon 2020”, των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ρητή υποχρέωση της Οδηγίας για την περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας. Επιπλέον, η εθνική νομοθεσία (γεωχωρική και δημόσια πληροφορία, Δι@υγεια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Καλλικράτης) περιέχουν πληθώρα διατάξεων που ενισχύουν και υποστηρίζουν την ανοιχτότητα με το άνοιγμα των δημοσίων δεδομένων και την ανοιχτή διακυβέρνηση. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις διατάξεις παραμένουν ατελείς (δεν εκδίδονται οι απαραίτητες κανονιστικές πράξεις) ή ανεφάρμοστες (δεν τηρούνται από τη δημόσια διοίκηση).

Ακριβώς επειδή το ανοιχτό σε όλες τους τις εκφράσεις αποτελεί κομβικό σημείο για τη βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών του τόπου, καλούμε τα κόμματα να τοποθετηθούν στα ακόλουθα βασικά ερωτήματα. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν στο δικτυακό τόπο της ΕΕΛ/ΛΑΚ.

  • κατά πόσο σκοπεύετε να συνεχίσετε και να βελτιώσετε τις πολιτικές ανοιχτής διακυβέρνησης και δεδομένων της χώρας;
  • ποιά μέτρα προτίθεστε να λάβετε προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών στην διακυβέρνηση μέσα από δράσεις πληθοπορισμού (crowdsourcing);
  • πώς πιστεύετε ότι το ανοιχτό υλισμικό (hardware) και οι ανοιχτές μέθοδοι κατασκευής (open fabrication) μπορούν να συνεισφέρουν στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας;
  • ποιά μέτρα θα λάβετε για την ενίσχυση των δεξιοτήτων σε σχέση με τα ανοιχτά δεδομένα, πρότυπα, λογισμικό και υλισμικό στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης;
  • ποια μέτρα θα αναλάβετε για τη χρήση ανοιχτών προτύπων στο σύνολο των δημοσίων έργων πληροφορικής στη χώρα;
  • θα στηρίξετε το ανοιχτό λογισμικό και την επέκταση των ψηφιακών κοινών στη δημόσια διοίκηση και ποιοι είναι οι τομείς προτεραιότητάς σας;
  • θα υπάρξουν στοχευμένες δράσεις για την ενίσχυση διαφορετικών πτυχών του ανοιχτού (π.χ. δεδομένα, λογισμικό, διακυβέρνηση, υλισμικό κλπ) στο νέο ΕΣΠΑ;

Με δεδομένη τη μειωμένη εμπιστοσύνη των πολιτικών κομμάτων από την κοινωνία, θεωρούμε πως η συμμετοχή της Ελλάδας στην Πρωτοβουλία για την ανοιχτή Διακυβέρνηση είναι ευκαιρία για τα ελληνικά πολιτικά κόμματα να συμβάλλουν με συγκεκριμένο προγραμματικό και πολιτικό λόγο στο συνεχή διάλογο μεταξύ δημόσιας διοίκησης και κοινωνίας των πολιτών, αναφορικά με την πορεία υλοποίησης των παραπάνω δεσμεύσεων, καθώς επίσης και στις κατευθύνσεις που θα οφείλουν να ακολουθήσουν οι δεσμεύσεις του νέου σχεδίου δράσης.

Διαβάστε εδώ την επιστολή.

Leave a Comment