ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Προτάσεις για τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης

Τα κοινά αγαθά, η ανοιχτή διακυβέρνηση και η συνεργατική οικονομία ως βάσεις της ψηφιακής στρατηγικής για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας

 

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr), στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση των κοινών αγαθών και της ανοιχτής διακυβέρνησης απέστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό της χώρας επισημαίνοντας την ανάγκη οι πολιτικές για τα ψηφιακά κοινά να αποτελούν μέρος των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης.

 

Σήμερα υπάρχει η ανάγκη για μια δημόσια διοίκηση που να λειτουργεί με διαφάνεια, να έχει τον πολίτη και την κοινωνία συμμέτοχους και να προσφέρει υπηρεσίες που πραγματικά ωφελούν το κοινωνικό σύνολο και τις παραγωγικές τάξεις. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη σχέση κράτους – πολίτη και η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας προϋποθέτουν την αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, την ενεργή συμμετοχή του πολίτη στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων και την  αξιοποίηση και κινητοποίηση  του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου.

 

Σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για τον τόπο υπάρχει άμεση ανάγκη από πολιτικές και δράσεις που μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ανασυγκρότηση και ενίσχυση των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας.

 

Με βάση τα παραπάνω η ΕΕΛ/ΛΑΚ ζήτησε μεταξύ άλλων:

 

  • να υπάρχει ενιαία ψηφιακή στρατηγική που θα υποστηρίζει τα ψηφιακά κοινά και την ανοιχτή διακυβέρνηση,
  • να γίνει χρήση του υπάρχοντος στελεχιακού δυναμικού για την ανοιχτή διακυβέρνηση,
  • να γίνει επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων σε θέματα ηλεκτρονικής και ανοιχτής διακυβέρνησης
  • να ενισχυθεί και επεκταθεί η Διαύγεια και στη νομοθετική εξουσία, στους φορείς του ιδιωτικού τομέα που χρηματοδοτούνται ή συναλλάσσονται με το δημόσιο και στα κόμματα
  • να ενισχυθούν και επεκταθούν οι δράσεις ανοιχτών δεδομένων στη δημόσια διοίκηση και στους ιδιώτες που προσφέρουν δημόσια υπηρεσία
  • να ενισχυθεί η κυκλική οικονομία, δηλαδή η παραγωγή βιομηχανικών και χρηστικών αντικειμένων με τρόπο ανοιχτό, επαναχρησιμοποιήσιμο και επισκευάσιμο με το μικρότερο κόστος και σε τοπικό επίπεδο
  • Να ενισχυθεί η τοπική καινοτομία μέσα από ανοιχτά εργαστήρια κατασκευής και υλισμικού (open FabLabs)

 

Οι προτάσεις της ΕΕΛΛΑΚ καταγράφονται στο κείμενο για μια ψηφιακή στρατηγική με κέντρο τα κοινά αγαθά και την ανοιχτή διακυβέρνηση.  Καθώς και στην επιστολή προς το γραφείο του Πρωθυπουργού

One thought on “Προτάσεις για τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης

  1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ…..!!!…. ΚΑΛΑ Ο Γ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ …!!! ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΑΓΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ!!! OPENGOV….ΚΙ ΟΧΙ
    ΜΟΝΟΝ…..ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΒΓΕΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ …!!! ΣΠ Τ 2012…ΑΛΛΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ……συγκυβερνησουν με ΑΝΕΛΑΒΕ…ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΕΙ Η Χ,Α ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ…..ΓΙΑ ΧΑΡΙΝ…ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ…….Να ΔΟΥΜΕ ……..??? ΘΑ ΤΟ … ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ……………ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ????

Leave a Comment