ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Govtech και ανοιχτή διακυβέρνηση

Η Open Government Partnership (OGP) αποσκοπεί στην προώθηση των αρχών της καινοτομίας, της συνεργασίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας ως νέου μοντέλου συνεργατικής και συνυπεύθυνης διακυβέρνησης. Τα εθνικά σχέδια δράσης, μέσω των οποίων η κοινωνία των πολιτών και οι κυβερνήσεις εργάζονται για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων δημόσιας πολιτικής, αποτελούν βασικά εργαλεία αυτής … Read more

Επιστολή 9 οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών για την θέση της Ελλάδας στη Σύμπραξη για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Με αφορμή τη θέση της Ελλάδας σε καθεστώς παρακολούθησης από τη Σύμπραξη για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και με πρωτοβουλία της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, 9 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ζητούν από τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη να δεσμευτεί για τη μετατροπή αυτής της δοκιμασίας σε ευκαιρία αναγέννησης της δημόσιας συμμετοχής. Οι … Read more