ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διαλειτουργικότητα — ο βασικός καταλύτης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη δημιουργούν βιωσιμότητα, οικονομίες κλίμακας και εξοικονόμηση εκατομμυρίων ευρώ, σε τομείς όπως η διασυνοριακή διαχείριση της γνώσης και οι υπηρεσίες δεδομένων, οι ανοικτές και προσβάσιμες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και συστήματα και διαδικασίες που επιτρέπουν στους πολίτες να κυκλοφορούν ελεύθερα στην ΕΕ, ενώ ασχολούνται … Read more