ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δείκτης κοινωνικής προόδου

Για να προωθήσει κανείς στα αλήθεια την κοινωνική πρόοδο πρέπει πρώτα να μάθει να τη μετράει εμπεριστατωμένα. Ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου παρέχει ενα σχήμα μέτρησης των πολλαπλών διαστάσεων της κοινωνικής προόδου, βαθμολόγησης των επιδόσεων που αποτελούν τον καταλύτη  μεγαλύτερης ευζωίας.

Η νεότερη έκδοση του 2015 είναι βελτιωμένη σε σχέση με το 2014 χάρη στη γεναιόδωρη συνεισφορά σχολιαστών και καλύπτει με 52 δείκτες έναν εκτεταμένο αριθμό χωρών.

Οι δημιουργοί του Δείκτη Κοινωνικής Προόδου καλοσωρίζουν τη δοκιμή και χρήση των δεδομένων καθώς και τα σχόλια από τον κόσμο που θα τους  βοηθήσουν να βελτιώσουν την επόμενη έκδοση.

Μάλιστα έχουν σχεδιάσει και σχετικό ερωτηματολόγιο.

Leave a Comment