ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών στο Δήμο Λεβαδέων

Ο Δήμος Λεβαδέων χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία έχει προχωρήσει σε μια σειρά ηλεκτρονικών αναβαθμίσεων και ψηφιακών υπηρεσιών που στοχεύουν αφενός στην παροχή όλων των απαραίτητων εργαλείων και υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των δημοτών και αφετέρου στην καλύτερη εσωτερική λειτουργία του.

Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη θέσει σε λειτουργία:

  1. τη νέα πιο φιλική προς τους χρήστες ιστοσελίδα του Δήμου για την ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση των δράσεων του Δήμου

  2. το Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Προβλημάτων, διαμέσου του οποίου οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να γνωστοποιούν αιτήματα και προβλήματα, να παρακολουθούν την πορεία του αιτήματος τους μέχρι την τελική του λύση

  3. την απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την άμεση και εφ” όλης της ύλης ενημέρωση των πολιτών

  4. το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων για τον εκσυγχρονισμό της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου και την αντικατάσταση του λογισμικού εφαρμογών γραφείου MS Office με το ανοικτό λογισμικό LibreOffice.

Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να προσφέρει “έξυπνες” ψηφιακές υπηρεσίες προς τους δημότες για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στο πλαίσιο ένταξης του Δήμου Λεβαδέων στα δίκτυα έξυπνων πόλεων της Ευρώπης.

Περισσότερες πηροφορίες: http://www.livadia.gr:81/www/?p=1146&lang=el

Leave a Comment