ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ψηφίστε τώρα την πρόκληση που θα θέλατε να αποτελέσει το θέμα του βραβείου κοινωνικής καινοτομίας από το πρόγραμμα «#Horizon»!

banner_twitter_social_el Οι καινοτομίες είναι νέα ή σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες και μέθοδοι. Οι καινοτομίες είναι κοινωνικές, εφόσον σχεδιάζονται προς όφελος της κοινωνίας και όχι μεμονωμένων ατόμων. Πολύ συχνά οι κοινωνικές προκλήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με παραδοσιακές συνταγές και προσεγγίσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σχεδιάζει να θεσπίσει ένα βραβείο ύψους 2 εκατ. ευρώ, το οποίο θα αφορά μια κοινωνική πρόκληση που θα επιλεγεί από τους πολίτες, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», του μεγαλύτερου έως σήμερα προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Τα βραβεία του προγράμματος «Horizon» είναι βραβεία παρακίνησης που σκοπό έχουν να ανταμείψουν όσους μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία μια προκαθορισμένη πρόκληση. Στόχος είναι η παρακίνηση κοινοτήτων να εργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, η τόνωση του ενδιαφέροντος για ένα συγκεκριμένο θέμα, η προσέλκυση νέων δυναμικών φορέων καινοτομίας σε μια περιοχή, η κινητοποίηση πρόσθετων ιδιωτικών επενδύσεων για την έρευνα και την καινοτομία, και η εξεύρεση νέων, αναπαραγώγιμων λύσεων σε μεγάλες προκλήσεις, προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών.

Παρακαλούμε ψηφίστε μία από τις πέντε προκλήσεις που παρουσιάζονται παρακάτω. Η πρόκληση με τις περισσότερες ψήφους θα λάβει το βραβείο του προγράμματος «Horizon».

 

 

Πηγή: http://ec.europa.eu/

Leave a Comment