ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανοικτή διακυβέρνηση & τρόποι εφαρμογής της

e-government To Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (EKT) σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση της ΕταιρείαςΕλεύθερου Λογισµικού/Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, https://opengov.ellak.gr) διοργανώνουν ηµερίδα την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αίθουσα Σεμιναρίων) µε θέµα: «Ανοικτή διακυβέρνηση & τρόποι εφαρμογής της».

Στόχος της ημερίδας είναι η ανάδειξη των ωφελειών της ανοικτής διακυβέρνησης καθώς και παραδειγμάτων αυτής στην καθημερινότητά μας.

Η ανοικτή διακυβέρνηση συχνά παρουσιάζεται ως ένα τεχνικό ζήτημα που αφορά λίγους επιστήμονες, τη δημόσια διοίκηση ή κάποιους τεχνοκράτες. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Το θέμα της ανοικτής διακυβέρνησης, αποτελεί θέμα όλων μας γιατί επηρεάζει την καθημερινότητα μας. Ερωτήματα από το απλό “πού πάνε οι φόροι μας”, το πώς μπορώ να έχω λόγο στη διαμόρφωση και λήψη των αποφάσεων, μέχρι τη δυνατότητα να δούμε πότε θα πάρουμε το επόμενο λεωφορείο ή πώς ξοδεύει ένας δήμαρχος τα δημοτικά τέλη, μπορούν να απαντηθούν με το άνοιγμα των δημόσιων δεδομένων, δηλαδή πληροφορίες που επιτρέπουν τη δημιουργία εφαρμογών που ενισχύουν τη διαφάνεια, υποστηρίζουν τη συμμετοχή του πολίτη, υλοποιούν τη λογοδοσία της δημόσια διοίκησης σε όλα τα επίπεδα (κεντρική, περιφερειακή και τοπική διοίκηση) και βοηθούν την επιχειρηματικότητα.

Η ανοικτή διακυβέρνηση συνδυάζει πολιτικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Βασίζεται σε ένα πλαίσιο πολιτικών αρχών όπως η διαφάνεια, η διαβούλευση, η λογοδοσία και η αποκέντρωση. Οι αρχές της ανοικτής διακυβέρνησης αφορούν την ενίσχυση της διαφάνειας στη διοίκηση και την καταπολέμηση της εκτεταμένης διαφθοράς, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την ενσωμάτωση της συμμετοχής των πολιτών μέσω του Διαδικτύου. Στο επίκεντρο της ανοικτής διακυβέρνησης είναι οι ανάγκες των πολιτών για πληροφόρηση, για αξιοκρατία και για συμμετοχή στη διαδικασία διαμόρφωσης των αποφάσεων.

Πλέον υπάρχει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η ανοικτή διακυβέρνηση με βασικούς πυλώνες τη δημόσια διαβούλευση, τις ανοικτές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση θέσεων ευθύνης στο κράτος, το labs.opengov.gr για τη συλλογή προτάσεων-λύσεων για συγκεκριμένα θέματα πολιτικής και φυσικά τη Διαύγεια με την ανάρτηση των κυβερνητικών και διοικητικών πράξεων στο Διαδίκτυο. Παράλληλα έχει διαμορφωθεί και το νομικό πλαίσιο με το νόμο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Ν.3979/2011), το νόμο για τη ρυθμιστική διακυβέρνηση (Ν.4048/2012) αλλά και το νόμο για τα ανοιχτά δεδομένα (Ν. 4305/2014

Η συζήτηση των θεμάτων αυτών θα αντλήσει το περιεχόμενο της από διεθνή παραδείγματα σε συνδυασμό με την ελληνική πρακτική με στόχο να προσφέρει εφικτές λύσεις για την βελτίωση της εφαρμογής της ανοικτής διακυβέρνησης.

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα.

Leave a Comment