ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ημερίδα “Δημόσιες Ανοικτές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης” Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) σε συνεργασία με την Μονάδα Αριστείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Δημόσιες Ανοικτές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης» τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αίθουσα Σεμιναρίων, ισόγειο) στις 11.00 πμ

Στόχος της ημερίδας είναι η παρουσίαση τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα και η ανάδειξη των ωφελειών των δημοσίων και ανοικτών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης (eID) για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν οι δημόσιες υπηρεσίες  eGov ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στην Ελλάδα, το νομικό πλαίσιο και οι μεθοδολογίες που υπάρχουν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα. Παράλληλα θα παρουσιαστούν σενάρια διασυνοριακής πρακτικής, όπως είναι το Πρόγραμμα STORK 2.0, και πώς αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των δημόσιων εθνικών υπηρεσιών eGov με υπηρεσίες ταυτοποίησης χωρίς επιπλέον σημαντικό κόστος. Τέλος, θα ερευνηθούν οι βιώσιμες λύσεις από τα επαναχρησιμοποιήσιμα στοιχεία των μεθοδολογιών και πρακτικών και η σημασία τους ανεξάρτητα από την πλατφόρμα ή την τεχνολογία.

Το πρόγραμμα της ημερίδας όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα:

10:45 – Προσέλευση, Εγγραφές

11:00 – Εναρκτήρια Ομιλία

11:30 – Συστήματα eID – Περιπτώσεις χρήσης

  • AUTH (ΓΓΔΕ)
  • STORK 2.0
    • Ο Ελληνικός Κόμβος: Στέργιος Τσιαφούλης, Αντώνης Στασής (Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης /ΥΠΕΣΔΑ Υλικού ΥΠΕΣΔΑ)
    • Υπηρεσίες υποστήριξης: Q Πέτρος Καβάσαλης – Στέλιος Λέλης (Παν. Αιγαίου / i4M Lab)

12:15 – Τεχνολογικές εξελίξεις και Νομικό Καθεστώς (Ευρωπαϊκο, Διεθνές,Ελληνική Νομοθεσία)

  • Η εθνική προετοιμασία για την εφαρμογή του κανονισμού της ΕΕ για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση προσώπων και επιχειρήσεων και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης (eIDAS): Αντώνης Στασής, Βασιλική Νταλάκου (Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού ΥΠΕΣΔΑ)
  • Η συνθήκη SENGEN και τα Ολοκληρωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα Ελέγχου – Αναφοράς σε αεροδρόμια, λιμάνια, τελωνεία, κλπ

12:35 eID σε άλλες χώρες – eIDAS

14:00 Συζήτηση: Είμαστε μακριά από μια λύση γενικευμένης χρήσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας – Οδηγίες για γρήγορες λύσεις

(*) στη Συζήτηση θα παρουσιαστούν και συμπεράσματα από τη δράση της Μονάδας Αριστείας σε Τεχνολογίες και Πρακτικές Ανοικτού Λογισμικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την εκδήλωση παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη σχετική φόρμα. 

Leave a Comment