ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πρόσκληση Διαγωνισμού #IT4GOV – @YDMED @OpenGovGr

it4govΤο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού διοργανώνει τον 1o Διαγωνισμό “ΙΤ 4 Gov” με στόχο να αναδείξει, να πιστοποιήσει, να αξιοποιήσει και να επιβραβεύσει καινοτόμες εφαρμογές για τη διοικητική μεταρρύθμιση βασισμένες στις νέες τεχνολογίες.

Ειδικότερα, στόχος του διαγωνισμού αποτελεί η εξεύρεση καινοτόμων υπηρεσιών που δεν διατίθενται ήδη στην αγορά και στοχεύουν στη δόμηση νέων εναλλακτικών μοντέλων απλούστευσης διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση και αποτελεσματικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα προσφέρουν πρωτοπόρες λύσεις, παρέχοντας αξιοποιήσιμες  υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά πρόσωπα μεμονωμένα ή οργανωμένα σε ομάδες και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου .

Οι εφαρμογές που αναζητούνται θα πρέπει να βελτιώνουν τις υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος στους πολίτες, ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες θεματικές ενότητες: Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, Διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης, Διαδικασίες εσωτερικής επικοινωνίας και εργασιών (Back office), Αξιοποίηση διαθέσιμων ανοιχτών δεδομένων για την προσφορά Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας ή/και την εξέλιξη των υφιστάμενων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, κλπ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την πρότασή τους η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από ικανώς αναπτυγμένη ηλεκτρονική εφαρμογή και να εμπίπτει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Διαδικτυακή εφαρμογή (web application)
 • Εφαρμογή κινητού (mobile application)
 • Διαδικτυακή Υπηρεσία (web service)

Η υποβολή των προτάσεων θα ξεκινήσει  11 Ιανουαρίου 2016 στις 10:00 και θα διαρκέσει μέχρι την  17 Φεβρουαρίου 2016 στις 15:00.

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά την πρότασή τους στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣΔΑ (πρώην ΥΔΜΗΔ) www.ydmed.gov.gr, στην οποία θα πρέπει να αποτυπώνουν με σαφή και τεκμηριωμένη καταγραφή την ιδέα τους και να παρουσιάζουν σύντομα την ομάδα τους. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν με πολλαπλές προτάσεις και αντίστοιχες εφαρμογές καθώς και να συμμετέχουν σε περισσότερες από μία ομάδες.

Η αρχική αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται πραγματοποιείται από Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων η οποία αξιολογεί και επιλέγει σε πρώτη φάση τις καλύτερες ιδέες με βάση κριτήρια που σχετίζονται με το πόσο διευκολύνει τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και την ευκολία ενσωμάτωσης σε αυτή.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα παρουσιαστούν σε ειδική τελετή βράβευσης (η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ιστοσελίδα του ΥΠΕΣΔΑ-πρώην ΥΔΜΗΔ www.ydmed.gov.gr) στο κοινό και σε Επιτροπή Αξιολόγησης Καινοτομίας.  Η τελετή βράβευσης θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή φορέων του κράτους της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας και οι συμμετέχοντες θα επωφεληθούν από τη δημοσιότητα που θα αποκτήσει η εκδήλωση

Κατά την ειδική τελετή – η οποία θα έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα – και από την τελική επιλογή των προτάσεων, θα προκύψουν τρεις (3) νικητές, οι οποίοι θα βραβευθούν ως εξής:

1ο βραβείο: 4000€

2ο βραβείο: 2000€

3ο βραβείο: 1000€

Το δημόσιο έχει το δικαίωμα εξαγοράς εφαρμογών που θα βραβευθούν με το ποσό των 10.000 ευρώ εκάστη.

Το ΥΠΕΣΔΑ παρέχει βεβαίωση διάκρισης στις εφαρμογές που θα διακριθούν και θα παρουσιαστούν στην τελετή βράβευσης.

Οι βραβευθέντες θα έχουν επιπλέον την ευκαιρία να εστιάσουν εντατικά στην ανάπτυξη της εφαρμογής τους. Συγκεκριμένα το ΥΠΕΣΔΑ θα τους καθοδηγήσει προκειμένου να αναζητήσουν συνεργασίες και να επιδιώξουν συνέργειες με εξειδικευμένους φορείς/επιχειρήσεις ικανούς να αναπτύξουν περαιτέρω την εφαρμογή, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική και την αξία της. Ταυτόχρονα θα μεριμνήσει για τις απαραίτητες συνέργειες των συμμετεχόντων με τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου για την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ‘ΙΤ 4 GOV’

 • 1. Αντικείμενο του διαγωνισμούΤο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού διοργανώνει τον 1ο Διαγωνισμό “ΙΤ 4 Gov” με στόχο να αναδείξει, να πιστοποιήσει, να αξιοποιήσει και να επιβραβεύσει καινοτόμες εφαρμογές για τη διοικητική μεταρρύθμιση βασισμένες στις νέες τεχνολογίες.

  Ο διαγωνισμός αφορά στην παρουσίαση καινοτόμων υπηρεσιών που δεν διατίθενται ήδη στην αγορά και στοχεύουν στη δόμηση νέων εναλλακτικών μοντέλων απλούστευσης διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση μέσω της χρήσης και αξιοποίησης ηλεκτρονικών εφαρμογών. Οι διαγωνιζόμενοι θα προτείνουν αποτελεσματικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που προσφέρουν πρωτοπόρες λύσεις, παρέχοντας αξιοποιήσιμες υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε θεματικές ενότητες που αφορούν στη διοικητική μεταρρύθμιση όπως Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, Διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης, Διαδικασίες εσωτερικής επικοινωνίας και εργασιών (Back office), Αξιοποίηση διαθέσιμων ανοιχτών δεδομένων για την προσφορά Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας ή/και την εξέλιξη των υφιστάμενων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και εφαρμογών λογισμικού ανοιχτού κώδικα κλπ.

  2. Κατηγορίες προτεινόμενων εφαρμογών

  Κάθε πρόταση συνοδεύεται από ικανώς αναπτυγμένη ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία μπορεί να εμπίπτει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

  ● Διαδικτυακή εφαρμογή (web application)
  ● Εφαρμογή κινητού (mobile application)
  ● Διαδικτυακή Υπηρεσία (web service)

  3. Δικαίωμα Συμμετοχής

  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά πρόσωπα (άνω των 18 ετών) μεμονωμένα ή οργανωμένα σε ομάδες και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Στην περίπτωση ομαδικής συμμετοχής φυσικών προσώπων, εκπρόσωπος της ομάδας θεωρείται ο αποστέλλων την φόρμα συμμετοχής, ενώ κατά την υποβολή της δημιουργίας θα πρέπει να δηλώνεται ότι πρόκειται για προϊόν ομάδας καθώς και τα μέλη αυτής.

  Αποκλείονται από το Διαγωνισμό:
  ● Τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και κάθε πρόσωπο που έχει συμμετάσχει με οποιοδήποτε τρόπο στην προπαρασκευή και στη σύνταξη του Διαγωνισμού.
  ● Πρόσωπα που συνδέονται με σχέση εξάρτησης ή σύμβαση εργασίας με τα ανωτέρω πρόσωπα ή έχουν με αυτά συγγένεια πρώτου βαθμού.

  4. Διάρκεια του Διαγωνισμού

  Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται, από την Τετάρτη 09 Δεκεμβρίου 2015 έως και την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 15:00. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά και θα ξεκινήσει την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. .

  5. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

  Οι προτάσεις συμμετοχής θεωρείται ότι εκπληρώνουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις εφόσον υποβληθούν εμπρόθεσμα μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΕΣΔΑ (πρώην ΥΔΜΗΔ) www.ydmed.gov.gr. Η υποβολή πρότασης συνίσταται στα εξής:

  ● Συμπλήρωση του Εντύπου Υποβολής Πρότασης
  ● Αποτύπωση με σαφή και τεκμηριωμένη περιγραφή της προτεινόμενης ιδέας σε κείμενο μέχρι 1500 λέξεων. Στο κείμενο θα γίνεται σαφής επιχειρησιακή και τεχνική περιγραφή της προτεινόμενης λύσης, όπου θα αναγράφονται μεταξύ άλλων η λειτουργικότητα της εφαρμογής, οι προσφερόμενες υπηρεσίες, η επιχειρησιακή και λειτουργική χρησιμότητά της, η θεματική περιοχή, οι ομάδες-στόχος στις οποίες απευθύνεται, τυχόν απαιτούμενες θεσμικές παρεμβάσεις, το στάδιο ωριμότητας, οι εφαρμοζόμενες τεχνολογίες, η χρήση ή όχι λογισμικού ανοιχτού κώδικα, τυχόν αναγκαίες άδειες χρήσης, ενδεχόμενη αξιοποίηση ανοιχτών δεδομένων, ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα ελληνικά ή/και ευρωπαϊκά έργα, οι απαιτούμενες τεχνολογικές υποδομές, οι ειδικές προϋποθέσεις εφαρμογής αν υπάρχουν καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρείται ότι τεκμηριώνει και παρουσιάζει λεπτομερώς την προτεινόμενη λύση. Τυχόν πνευματικά δικαιώματα τρίτων θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
  ● Σύνδεσμος (link) σε ιστοσελίδα όπου εκτελείται πιλοτικά η προτεινόμενη εφαρμογή
  ● Προαιρετικός σύνδεσμος (link) σε ηλεκτρονικό αποθετήριο (πχ github, dropbox,….) όπου είναι διαθέσιμος ο πηγαίος κώδικας
  ● Οδηγίες για το βασικό σενάριο χρήσης της εφαρμογής
  ● Παρουσίαση της ομάδας σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής, όπου θα αναφέρονται σαφώς όλα τα μέλη της, οι ιδιότητες του καθενός και ο ρόλος του στην ομάδα
  ● Καταγραφή στοιχείων επικοινωνίας

  Σε περίπτωση έλλειψης ή ανακρίβειας ενός ή περισσοτέρων από τα στοιχεία αυτά, η συμμετοχή ακυρώνεται.

  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων που αναγράφονται στο παρόν.

  Οι συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεών τους, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.

  Προτάσεις που περιέχουν ανήθικο ή παράνομο περιεχόμενο αποκλείονται από το διαγωνισμό.
  Κάθε συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι η πρόταση που υποβάλλει έχει παραχθεί από τον ίδιο, ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

  Οι συμμετέχοντες διατηρούν κάθε δικαίωμα χρήσης, διάθεσης και εκμετάλλευσης των προτάσεών τους.

  6. Επιλογή των βέλτιστων προτάσεων

  Οι προτάσεις που συμπληρώνουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής κρίνονται από Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων η οποία συγκροτείται από στελέχη της δημόσιας διοίκησης, εμπειρογνώμονες απλούστευσης διαδικασιών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και εκπροσώπους ενώσεων νεοφυών επιχειρήσεων.

  Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αξιολογεί και επιλέγει τις καλύτερες ιδέες με βάση κριτήρια που σχετίζονται με την ικανότητα των υποψηφίων στο πεδίο της έρευνας και της ανάπτυξης καθώς και την ικανότητά τους όσον αφορά την ανάπτυξη και την υλοποίηση καινοτόμων και χρηστικών λύσεων και ιδίως:

  ● την πληρότητα του περιεχομένου της συμμετοχής αναφορικά με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού,
  ● την αξία που προσδίδει η ιδέα στην επίλυση συγκεκριμένων αναγκών/προκλήσεων,
  ● την καινοτομία της πρότασης,
  ● το στάδιο ωριμότητας και το βαθμό υλοποίησης της ιδέας,
  ● τη συμβατότητα της εφαρμογής με τα ήδη λειτουργούντα συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
  ● τις προοπτικές ανάπτυξης και τη βιωσιμότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας,
  ● την κοινωνικοοικονομική επίδραση της προτεινόμενης υπηρεσίας,
  ● την αγορά-στόχο, την οργάνωση, την ποιότητα και την επιστημονική πληρότητα της ομάδας κλπ.

  Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων δύναται να καλεί τους συμμετέχοντες προκειμένου να παρουσιάσουν δια ζώσης την ιδέα τους και την αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή.
  Η κρίση της επιτροπής είναι οριστική, χωρίς να ανακοινώνεται η αιτιολόγηση και κατ’ αυτής δεν επιτρέπεται ουδεμία ένσταση, αντίρρηση ή άλλη διεκδίκηση, εξώδικη ή δικαστική. Επίσης, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κηρύξει άγονο το διαγωνισμό ολικά ή μερικά και να μην αναδείξει νικητή, εάν κρίνει ότι οι συμμετοχές δεν ανταποκρίνονται στο αναμενόμενο ποιοτικό επίπεδο Η κρίση αυτή της Επιτροπής είναι κυριαρχική και απρόσβλητη από οποιονδήποτε ένδικο μέσο ή ένσταση.

  Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 4 Μαρτίου, και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην ΥΔΜΗΔ) www.ydmed.gov.gr.

  7. Βράβευση

  Οι προτάσεις που θα επιλεγούν από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα συμμετέχουν στην τελική φάση του διαγωνισμού που θα διεξαχθεί σε ειδική τελετή εντός του Μαρτίου 2016 (η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου ΥΠΕΣΔΑ www.ydmed.gov.gr). Εκεί θα παρουσιαστούν οι εφαρμογές σε Επιτροπή Αξιολόγησης Καινοτομίας η οποία, λαμβάνοντας υπόψη και τη γνώμη του κοινού θα επιλέξει τις τρεις πρώτες οι οποίες θα βραβευτούν ως εξής

  1ο βραβείο: 4000€
  2ο βραβείο: 2000€
  3ο βραβείο: 1000€

  Τα βραβεία του διαγωνισμού είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται, ούτε είναι δυνατόν να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο. Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής, το βραβείο το μοιράζονται οι συμμετέχοντες μεταξύ τους.
  Το ΥΠΕΣΔΑ παρέχει βεβαίωση διάκρισης στους συμμετέχοντες που οι προτάσεις τους θα επιλέγουν από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Οι διακριθέντες συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα αναφοράς της συγκεκριμένης διάκρισης στις επιλεγμένες εφαρμογές τους.

  Επιπλέον, οι βραβευθέντες θα έχουν τη δυνατότητα, σε διαρκή συνεργασία με το ΥΠΕΣΔΑ εντός διαστήματος 3 μηνών:
  ● να αναπτύξουν την προτεινόμενη ηλεκτρονική εφαρμογή
  ● να υποστηριχθούν στην εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας με τα συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δημοσίου
  ● να υποστηριχθούν στη διαμόρφωση των προτάσεων τους για τυχόν απαιτούμενες θεσμικές παρεμβάσεις στην υλοποίηση της πρότασης

  Το ΥΠΕΣΔΑ καθοδηγεί τους βραβευθέντες προκειμένου να αναζητήσουν συνεργασίες και να επιδιώξουν συνέργειες με εξειδικευμένους φορείς/επιχειρήσεις ικανούς να αναπτύξουν περαιτέρω την εφαρμογή, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική και την αξία της. Ταυτόχρονα μεριμνά για τις απαραίτητες συνέργειες των συμμετεχόντων με τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου για την κατά τα άνω υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

  Στην περίπτωση αυτή η διάθεση ή εκμετάλλευση της πρότασης με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα λαμβάνει χώρα με την προϋπόθεση της αναφοράς στη διάκριση που έλαβε στον παρόντα διαγωνισμό.

  Τα Υπουργεία που συνδιοργανώνουν το διαγωνισμό διατηρούν το δικαίωμα να ματαιώσουν, να ακυρώσουν, να αναβάλουν ή να επαναλάβουν το σχετικό διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο κριθεί σκόπιμο.

  Πηγή: http://www.ydmed.gov.gr

Leave a Comment