ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Τρίτο εθνικό σχέδιο δράσης OGP στο Ηνωμένο Βασίλειο: Ανοικτή διακυβέρνηση για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Η προώθηση της ανοικτής διακυβέρνησης για την καταπολέμηση της διαφθοράς θα είναι ένα από τα στοιχεία του τρίτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης OGP στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά τη διάρκεια της έναρξης του νέου σχεδίου, το οποίο συγκέντρωσε εκπροσώπους από την κεντρική και την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των πολιτών, η Rachel Davies από τη Transparency International UK φιλοξένησε μια σύνοδο που ονομάζεται «Καταπολέμηση της διαφθοράς: Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συλλογική διακυβέρνηση για την πρόληψη της διαφθοράς” .

SDGs-GlobalGoalsForSustainableDevelopment-05-300x240

Σε μια δημοσίευση της  η Ντέιβις, δήλωσε ότι «το έργο της ανοικτής διακυβέρνησης προσφέρει την ευκαιρία να αλλάξει το status quo σε πολλά θέματα, επιτρέποντας περισσότερη διαφάνεια για τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου». Πρόσθεσε ότι «οι ισχυροί θεσμοί που θα είναι διαφανείς και υπόλογοι, θα είναι τα προπύργια κατά της διαφθοράς“. Η Davies πιστεύει ότι η ανοικτή διακυβέρνηση προσφέρει ευκαιρίες για την κυβέρνηση και την κοινωνία των πολιτών για την εξάλειψη της διαφθοράς στη χώρα.

Σύμφωνα με την ίδια, η διαφθορά μπορεί να καταπολεμηθεί αν το επόμενο σχέδιο δράσης λάβει υπόψιν τόσο την τοπική όσο και τη διεθνή συνεργασία. Θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για να ανοίξουν τα δεδομένα σε δημόσιους οργανισμούς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον “εντοπισμό και την αποτροπή της διαφθοράς”. Σήμερα, “η έρευνα που έγινε από την Transparency International, διαπίστωσε έλλειψη δεδομένων σχετικά με διαφθορά στο Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που καθιστά δύσκολο να αναλύσει και να αντιμετωπίσει κανείς το πρόβλημα».

Τέλος, η αύξηση της διαφάνειας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς θα μπορούσε να διευρυνθεί περαιτέρω. “Εκτός από το να υπάρχει διαφάνεια για το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των επιχειρήσεων που κατέχουν πολλά ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι σημαντικό να μετατραπεί η διαφάνεια σε όφελος για τις ίδιες τις εταιρείες, και όχι μόνο για τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη», είπε, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση θα μπορούσε να δημιουργήσει transparency dividend , έτσι ώστε οι διαφανείς εταιρείες θα είναι οι προτιμώμενοι εταίροι σε συμφωνίες και θα έχουν μεγαλύτερη επιλεξιμότητα για τις διαδικασίες υποβολής προσφορών “.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment