ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Τα πλεονεκτήματα των αποθετηρίων για τις δημόσιες διοικήσεις: Τα παράδειγμα της Ισπανίας

Τα αποθετήρια λογισμικού και υπηρεσιών που αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται από τις δημόσιες διοικήσεις, έχουν πολλαπλά πλεονεκτήματα. Τα αποθετήρια καθιστούν πιο εύκολη την εύρεση λύσεων, την μείωση του κόστους, και επιτρέπουν στους χρήστες να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές.

Στις 2 Ιουνίου, η Elena Muñoz Salinero, επικεφαλής του κέντρου μεταφοράς τεχνολογίας στην Ισπανία (Centro de Transferencia de Technologica CTT), παρουσίασε τα αποθετήρια λογισμικού της Ισπανικής δημόσιας διοίκησης στην OpenExpo 2016, ένα από τα ετήσια συνέδρια ανοικτού κώδικα της Ισπανίας. Η CTT φιλοξενεί 338 έργα, και παρέχει συνδέσεις σε εκατοντάδες άλλα έργα σε παρόμοιες πλατφόρμες που έχουν άλλες περιφερειακές κυβερνήσεις της Ισπανίας όπως και στο Ευρωπαϊκό αποθετήριο της πλατφόρμας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Joinup.

openexpoctt

Σύμφωνα με την CTT τα ανοιχτά αποθετήρια της δημόσιας διοίκησης προσφέρουν:

  • συνολικές πληροφορίες για λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης λύσεις
  • διευκολύνουν τη μάθηση από την εμπειρία των άλλων
  • μειώνουν τον χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξη και την εφαρμογή λύσεων
  • Αυξάνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των επαγγελματιών
  • επιτρέπουν στις δημόσιες διοικήσεις να εργαστούν από κοινού.
  • Όλες αυτές οι λύσεις είναι διαθέσιμες στις δημόσιες διοικήσεις, και είναι διαθέσιμες στο κοινό με άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα.

Τον Απρίλιο, η CTT άρχισε να προωθεί λύσεις ΤΠΕ μέσω του GitHub, της πλατφόρμας διαχείρισης κώδικα που βασίζεται στο git. Η Ισπανική CTT αναμένει ότι στο μέλλον  θα αναπτυχθούν περισσότερες λύσεις ανοικτού κώδικα μέσω του GitHub. «Με τη χρήση του GitHub, ενθαρρύνουμε τις δημόσιες διοικήσεις και τις κοινότητες ανοιχτού κώδικα για να εργαστούν μαζί”, είπε η κα Muñoz.

Η Ισπανική νομοθεσία και οι πολιτικές της κυβέρνησης, ωθούν τις δημόσιες διοικήσεις της χώρας να μοιραστούν τις λύσεις λογισμικού τους, κατά προτίμηση κάτω από μια άδεια ανοιχτού κώδικα, ή κάτω από άδεια EUPL.

Τα αποθετήρια λογισμικού, υπηρεσιών και διαδικασιών, επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση και την δημιουργία μιας κοινής βάσης γνώσεων. “Οι δημόσιες διοικήσεις έχουν παρόμοια καθήκοντα και αντιμετωπίζουν παρόμοια οργανωτικά προβλήματα. Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων χωριστά και όχι με συνεργατικό τρόπο, οδηγεί στον πολλαπλασιασμό των προσπαθειών και σε μη λειτουργικές υπηρεσίες “

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Δείτε ακόμα:

Leave a Comment