ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δημόσια Διαβούλευση για τις προτεινόμενες δεσμεύσεις για τη διαμόρφωση του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (OGP)

indexΣτο πλαίσιο της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για την Ανοικτή Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά από το 2012 στην αντίστοιχη παγκόσμια και πολυμερή πρωτοβουλία για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση Open Government Partnership (www.opengovpartnership.org).

Στην παρούσα φάση, ολοκληρώθηκε η εκπόνηση του αρχικού κειμένου του τρίτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση για την περίοδο 2016 (β΄εξάμηνο) – 2018 (α’ εξάμηνο), ακολουθώντας μία ανοικτή, καινοτόμα διαδικασία για την ουσιαστική «συν-διαμόρφωση» του, μέσα από μία δομημένη συνεργατική διαδικασία διαβούλευσης ανάμεσα στους φορείς της δημόσιας διοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών. Οι δίαυλοι επικοινωνίας και το σύνολο των συνεργατικών διαδικασιών που δρομολογήθηκαν σε συνεργασία με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και το σύνολο των φορέων της δημόσιας διοίκησης, ανέδειξαν συγκεκριμένες θεματικές περιοχές όπου η προώθηση της ανοικτής διακυβέρνησης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ουσιαστική ενίσχυση της λογοδοσίας, της ακεραιότητας και της ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Αξιοποιώντας τόσο την τεχνογνωσία των στελεχών της Μονάδας Υποστήριξης (support unit) του OGP όσο και γειτονικών χωρών μελών στην πρωτοβουλία OGP, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για μία ανοικτή σε όλους διαδικασία έτσι ώστε το νέο σχέδιο δράσης να αποτελέσει προϊόν κοινής και συλλογικής προσπάθειας τόσο της δημόσιας διοίκησης όσο και των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό βρίσκονται σε δημόσια διαβούλευση οι προτεινόμενες δεσμεύσεις για τη διαμόρφωση του 3ου εθνικού σχεδίου δράσης για την ανοιχτή διακυβέρνηση (Open Government Partnership), στο http://www.opengov.gr/ypes/?p=3822, η οποία θα είναι ανοικτή σε σχόλια έως τις 11 Ιουλίου.

Διαβάστε αναλυτικά τα άρθρα του σχεδίου νόμου και στείλτε τα σχόλια σας στο http://www.opengov.gr

Leave a Comment