ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΣΔΑ για την νέα νομοθετική ρύθμιση των πολιτικών για την Ανοικτή Διακυβέρνηση

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση) στοχεύει στην διαμόρφωση του νέου νομοθετικού πλαισίου για την περαιτέρω προώθηση και εμπέδωση των πολιτικών για την Ανοικτή Διακυβέρνηση μέσω μιας συνεργατικής διαδικασίας με κάθε ενδιαφερόμενο. Στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης μπορείτε να συμμετέχετε με ιδέες και προτάσεις σε βασικά ερωτήματα που αντιστοιχούν στους σημαντικότερους στόχους πολιτικής της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας.

  • Σε ποιες πληροφορίες/δεδομένα της Διοίκησης θα θέλατε να έχετε πρόσβαση και πώς θα τα χρησιμοποιούσατε;
  • Σε ποιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης θα θέλατε να έχετε συμμετάσχει ή να συμμετέχετε και με ποιο τρόπο;
  • Ποια εργαλεία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για να διευκολύνουν την ενημέρωσή σας και την άσκηση ελέγχου ως προς τον τρόπο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών;
  • Ποιες τεχνολογικές εφαρμογές (applications) θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για τη διαφάνεια και τον έλεγχο της δράσης της δημόσιας διοίκησης;

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης διοργανώνει και μια εκδήλωση με εργαστήρια για αυτά τα βασικά ερωτήματα, την  Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016, ώρα 13:00 στο χώρο του Orange Grove, Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 5.

opengov

Οι συμμετέχοντες θα επιλέξουν ένα από τα τέσσερα εργαστήρια που θα υπάρχουν στο χώρο της εκδήλωσης και θα συζητήσουν το αντικείμενο της ερώτησης που επέλεξαν. Το σύνολο των συγκεντρωμένων προτάσεων θα υποβληθούν στον Υπουργό για αξιοποίηση κατά την εκπόνηση του νέου νομοσχεδίου ενώ παράλληλα θα δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο της σχετικής ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης opengov.diavgeia.gov.gr η οποία είναι ανοικτή για σχόλια έως τις 18/10.

Στο τέλος της εκδήλωσης, ένας εκπρόσωπος από κάθε εργαστήριο θα παρουσιάσει σε όλους τους συμμετέχοντες τις τρεις σημαντικότερες προτάσεις που προέκυψαν στο εργαστήριο που συμμετείχε.

Μάθετε περισσότερα για την εκδήλωση εδώ.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων του χώρου της εκδήλωσης παρακαλούμε όπως δηλώσετε την συμμετοχή σας μέσω της ακόλουθης φόρμας εγγραφής. εδώ:

Δημόσια διαβούλευση επί των βασικών στόχων πολιτικής της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας:
opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/?p=119

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση:
www.opengovpartnership.org/country/greece/action-plan

Πηγή άρθρου: http://www.minadmin.gov.gr

Leave a Comment