ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το ανοιχτό λογισμικό καταλύτης για την συνεργασία στο δημόσιο: Μια μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα  παρέχει έναν εύκολο και προσιτό τρόπο για να βελτιώσει τις υπάρχουσες δημόσιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με την έκθεση  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Analysis of the Value of New Generation of eGovernment Services and How Can the Public Sector Become an Agent of Innovation through ICT« (Ανάλυση της αξίας της νέας γενιάς υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και πώς μπορεί το Δημόσιο να γίνει καταλύτης καινοτομίας μέσω των ΤΠΕ)  το ανοιχτό λογισμικό, επιτρέπει σε ένα μόνο προγραμματιστή να χτίσει σταδιακά υπηρεσίες που βασίζονται σε ελεύθερα διαθέσιμο πηγαίο κώδικα.

Ο βαθμός επανάχρησης αυτών των εφαρμογών είναι υψηλός. Παραδείγματα  όπως το  FixMyStreet (προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, που τώρα χρησιμοποιείται σε χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας, της Σουηδίας, της Νορβηγίας και της Γαλλίας) και το Patient Opinion  (προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο,  και χρησιμοποιείται επίσης στην Ιρλανδία και την Αυστραλία).

Αυτοί οι τύποι των υπηρεσιών δεν αντικαθιστούν τις υπάρχουσες δημόσιες υπηρεσίες, αλλά βοηθούν στη βελτίωσή τους. Παρόλα αυτά, τα μη οικονομικά οφέλη που παρέχουν είναι σημαντικά όσον αφορά την αύξηση της ικανότητας των  δημόσιων υπηρεσιών να προσεγγίσουν τους πολίτες, και αυξάνουν τα επίπεδα της ικανοποίησης και εμπιστοσύνης.

ogdiagram-600x469

Το γεγονός αυτό καθιστά το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, σημαντικό καταλύτη για τη συνεργασία στον δημόσιο τομέα, π.χ.  συνέργειες και συνεργασίες εντός της κυβέρνησης, σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης, καθώς και μεταξύ των κυβερνήσεων και ιδιωτικών ιδρυμάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι συντάκτες της έκθεσης αποκαλούν το Διαδίκτυο και την Ανοιχτή διακυβέρνηση ως  ανατρεπτικές καινοτομίες (disruptive innovations)  για την παραδοσιακή διακυβέρνηση. Η τεχνολογική διάσταση της «ανοιχτής» στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι ουσιαστικά συνυφασμένη με την κυβερνητική διάσταση της «ανοιχτής», το οποίο αναφέρεται στην υποχρέωση λογοδοσίας και την ελευθερία της πληροφόρησης.

 

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment