ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Digital Economy and Society Index 2017: Η ψηφιακή κατάταξη των κρατών μελών της ΕΕ

Ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (Digital Economy and Society Index) (DESI)  είναι ένας σύνθετος δείκτης, που δημοσιεύεται κάθε χρόνο από τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ασφάλεια Δικτύων Επικοινωνίας, Περιεχομένου και Τεχνολογίας (DG Connect). Αυτός ο δείκτης μετρά την πρόοδο των χωρών της ΕΕ προς μια ψηφιακή οικονομία και την κοινωνία, με την εξέταση πέντε περιοχών πολιτικής  στις οποίες εξετάζονται 31 δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των  ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιών, των δεξιοτήτων στο Διαδίκτυο, τη χρήση του Διαδικτύου, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ηλεκτρονική διακυβέρνησης.

Για τη μέτρηση του επιπέδου και της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών ψηφιακής, οι ερευνητές του DESI αναζήτησαν σε κάθε χώρα, το αν οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να στείλουν αρχεία σε δημόσιες διοικήσεις, αν υπάρχουν προσυμπληρωμένες ηλεκτρονικές φόρμες, και τον αριθμό των σημαντικών γεγονότων της ζωής ενός πολίτη τα οποία μπορεί να τα διαχειρίζεται online (η γέννηση ενός παιδιού, ή αλλαγή της διεύθυνσης, κοκ) .  Σε αυτή την μέτρηση η DESI ακόμα εξετάζει, αν τα κράτη μέλη έχουν την πολιτική ανοιχτών δεδομένων, πόσα ανοιχτά δεδομένα είναι διαθέσιμα και πόσο χρησιμοποιούνται.

Από την έκθεση:

Η ποιότητα των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών βελτιώθηκε ελαφρά, με μία αύξηση του αριθμού των δημόσιων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες online.  Την ίδια στιγμή η βαθμολογία μέτρησης της επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων του χρήστη είναι ήδη γνωστές στη δημόσια διοίκηση, ως μέσο διευκόλυνσης της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών παρέμεινε σταθερός. Όσον αφορά την πλευρά της ζήτησης, το 34% των χρηστών του Διαδικτύου έχει συμπληρώσει έντυπα online για συναλλαγές με τη δημόσια διοίκηση , έναντι 27% πριν από τρία χρόνια.

Στις πρώτες τρεις θέσεις του δείκτη ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών, βρίσκονται η Εσθονία, η Φινλανδία και η Ολλανδία, ενώ η Δανία, η Φινλανδία, η Σουηδία και η Ολλανδία έχουν τις πιο προηγμένες ψηφιακές οικονομίες της ΕΕ.  Στον αντίποδα η  Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν τις χαμηλότερες βαθμολογίες στο δείκτη DESI.

Δείτε όλα τα στατιστικά και τους δείκτες του DESI εδώ

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment