ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κάλεσμα για παρουσιάσεις στην ενότητα “Ανοιχτές τεχνολογίες και οικονομική ανάπτυξη” στην 15η Globelics International Conference

Η 15η διάσκεψη Globelics θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, και φιλοξενείται από το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) στις 11-13 Οκτωβρίου, 2017.

Το κύριο θέμα του συνεδρίου για Globelics 2017 είναι «Καινοτομία και η ανάπτυξη ικανοτήτων στην πλαίσιο της χρηματιστικοποίησης και της άνιση ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας: Οι νέοι ρόλοι για το κράτος, τον παραγωγικό τομέα, και τους κοινωνικούς φορείς».

Το συνέδριο κάνει ανοιχτό κάλεσμα για την υποβολή παρουσιάσεων και εργασιών που ασχολούνται το ρόλο των διαφόρων φορέων, όπως το κράτος, οι τοπικές αρχές, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι παραγωγικοί και οι κοινωνικοί φορείς, στη διαμόρφωση της καινοτομίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων για την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών καλεί όσους επιθυμούν να συμμετέχουν να υποβάλλουν προτάσεις στην ειδική ενότητα, για το πως οι Ανοιχτές τεχνολογίες και η Ανοιχτή καινοτομία συνδέονται με την οικονομική ανάπτυξη μέχρι και τις 10/05/2017.

Οι παρουσιάσεις πρέπει να είναι στα αγγλικά και η υποβολή τους πρέπει να γίνει από την 1η έως τις 30 Απριλίου, 2017 μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: liee.ntua.gr/globelics2017.

 

Leave a Comment