ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Share the Facts μια εφαρμογή ενάντια στις ψευδείς ειδήσεις

Το widget Share the Facts, είναι μια εφαρμογή που αναπτύχθηκε από το Duke Reporters’ Lab και το  Jigsaw, και παρέχει έναν εύχρηστο τρόπο στους χρήστες να μοιράζονται και να διανέμουν γεγονότα στο διαδίκτυο. Σε μια εποχή που τα fake news και τα clickbaits κυριαρχούν, το Share the Facts παρουσιάζει το αν έχει ελεγχθεί για την εγκυρότητα της μια δημοσίευση, μαζί με το αποτέλεσμα του ελέγχου και σας δίνει τη δυνατότητα με ένα κλικ να μοιραστείτε τα γεγονότα στο Facebook ή το Twitter, ή  να ενσωματώσετε το widget στην ιστοσελίδα σας.


Η τυποποίηση που παρέχει το widget,  επιτρέπει στους αναγνώστες να αναγνωρίσουν την εγκυρότητα κάποιας δημοσίευσης που συναντούν είναι στο διαδίκτυο και να την μοιραστούν με τρίτους. Επιπρόσθετα μπορεί να προσαρμοστεί με τα λογότυπα και την βαθμολογία του κάθε οργανισμού:

Στην αρχική του έκδοση συμμετείχαν οι ακόλουθοι οργανισμοί:

Leave a Comment